Når en utbetalingsanmodning blir registrert og sendt inn av søker så er den automatisk låst i systemet. Forvalter kan enten låse opp utbetalingsanmodningen for søker, eller utføre nødvendige endringer selv uten å låse den opp.

Se veiledning på illustrasjonene under som forklarer hvordan man låser opp en utbetalingsanmodning og hvordan forvalter selv endrer informasjon i en utbetalingsanmodning.


1) Finn utbetalingsanmodningen

  • Går man til hovedfanen [Utbetalinger] og finner den aktuelle saken som skal låses opp. 
  • Dersom man ikke finner anmodningen kan det være fordi man ser i feil utvalg. Velg filtreringsfanen "Alle" for å få en oversikt over alle anmodninger og bruk gjerne søkefeltet.2) Lås opp anmodning

  • Klikk på den første "Ja" verdien i den gule rubikken slik at den viser "Nei". Denne verdien avgjør om anmodningen er innsendt og låst. 
  • Klikk på "Lagre" for å aktivere endringene. 
  • Når dette er gjennomført vil anmodningen være låst opp og søker kan logge inn i systemet og utføre endringer. 
  • Anmodningen vil også kunne slettes. 


Forvalter kan selv gjøre endringer, samt laste opp vedlegg.

Forvalter kan velge å utføre endringer på utbetlingsanmodningen på vegne av søker. I dette tilfellet behøver forvalter ikke å låse opp utbetalingsanmodningen. Forvalter kan bla gjennom alle sider i anmodningen og utføre ønskede endringer, inkludert å laste opp nye vedlegg. 


Er det mulig å endre type utbetaling?

Det finnes ingen funksjon i systemet for å endre type utbetaling, fra delutbetaling til sluttutbetaling, og omvendt. For å endre type må en ny utbetalingsanmodning registreres. Du kan be søker om å opprette en ny utbetaling, eller forvalter kan registrere den selv i forvalter-rollen på vegne av søker.


Dersom anmodningen som ble registrert feil er en delutbetling, så kan du velge å akseptere mottatt anmodning selv om det er feil type. Det er ingen forskjell om siste utbetaling står som delutbetaling rent teknisk, så om det er greit for dere så kan den altså forbli en delutbetaling. Du vil se i ulike sammenhenger at alt er utbetalt.


Dersom anmodningen som ble registrert feil er en sluttutbetaling vil det ikke være mulig å legge til flere sluttutbetlinger. Det vil i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig å endre denne (altså opprette en ny og slette denne).