Når en utbetalingsanmodning blir registrert og sendt inn av søker så er den automatisk låst i systemet. Forvalter kan enten låse opp utbetalingsanmodningen for søker, eller utføre nødvendige endringer selv uten å låse den opp. Årsaker for å låse opp en utbetalingsanmodning vil for eksempel være at søker ønsker å legge til eller slette informasjon i anmodningen eller at søker eller forvalter ønsker å slette anmodningen.

Se veiledning på illustrasjonene under som forklarer hvordan man låser opp en utbetalingsanmodning og hvordan forvalter selv endrer informasjon i en utbetalingsanmodning.
Etter innlogging i systemet går man til hovedfanen Utbetlinger og finner den aktuelle saken som skal låses opp. Dersom man ikke finner anmodningen kan det være fordi man ser i feil utvalg. Velg filtreringsfanen "Alle" for å få en oversikt over alle anmodninger og bruk gjerne søkefeltet.Når man har åpnet den aktuelle anmodningen klikk man på den første "Ja" verdien i den gule rubikken slik at den viser "Nei". Denne verdien avgjør om anmodningen er innsendt og låst. Klikk deretter på "Lagre" for å aktivere endringene. Når dette er gjennomført vil anmodningen være låst opp og søker kan selv logge inn i systemet og utføre endringer. Anmodningen vil også kunne slettes. 

Når søker har utført endringer må forvalter manuelt låse anmodningen igjen. Dette gjøres på samme måte som å låse opp, bare at man setter "nei" verdien til "ja" ved "Anmodning er innsendt og låst".Forvalter kan velge å utføre endringer på utbetlingsanmodningen på vegne av søker. I dette tilfellet behøver forvalter ikke å låse opp utbetalingsanmodningen. Forvalter kan bla gjennom alle sider i anmodningen og utføre ønskede endringer, inkludert å laste opp nye vedlegg. 


Er det mulig å endre type utbetaling (i ettertid)?

Det finnes ingen funksjon i systemet for å endre type utbetaling, fra delutbetaling til sluttutbetaling, og omvendt. For å endre type må du derfor opprette en ny utbetalingsanmodning og manuelt kopiere tilsvarende informasjon fra feil anmodningstype til ny (riktig) anmodningstype. Du kan be søker om å opprette en ny utbetaling, eller registrere den selv i forvalter-rollen.


Dersom anmodningen som ble registrert feil er en delutbetling, så kan du velge å akseptere mottatt anmodning selv om det er feil type. Det er ingen forskjell om siste utbetaling står som delutbetaling rent teknisk, så om det er greit for dere så kan den altså forbli en delutbetaling. Du vil se i ulike sammenhenger at alt er utbetalt.


Dersom anmodningen som ble registrert feil er en sluttutbetaling vil det ikke være mulig å legge til flere sluttutbetlinger. Det vil i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig å endre denne (altså opprette en ny og slette denne).