Når en utbetalingsanmodning har blitt sendt inn av søker så låses den automatisk, og søker kan ikke lengre gjøre endring på den før forvalter har manuelt låst den opp.

Vi på teknisk brukerstøtte har av sikkerhetsmessige årsaker ikke rettigheter til å låse opp utbetalingsanmodning for søker. Dette må altså både avgjøres og utføres av forvaler selv.


Hvordan låse opp en utbetalingsanmodning

1) Finn anmodningen

  • Gå til hovedfanen [Utbetalinger] og finner den aktuelle anmodningen som skal låses opp
  • Velg filtreringsfanen "Alle" for å få en oversikt over alle anmodninger
  • Bruk gjerne søkefeltet for å søke opp navn på bedrift eller søknadsnummer
  • Når du har funnet aktuell anmodning klikker du på beskrivelsen med blyantikon2) Lås opp

  • Innenfor den gule rubikken nederst på siden finner du teksten som heter "Anmodning innsendt og låst". Klikk på "Ja" verdien i den gule rubikken slik at den viser "Nei"
  • Klikk på "Lagre" for å aktivere endringen
  • Når dette er gjennomført vil anmodningen være låst opp og søker kan logge inn i systemet og utføre endringer
  • Vær obs på at anmodningen også vil også kunne slettes når du har låst den opp 


Forvalter kan selv gjøre endringer, samt laste opp vedlegg på vegne av søker

Forvalter kan velge å utføre endringer på utbetlingsanmodningen på vegne av søker. I slike tilfeller behøver forvalter ikke å låse opp utbetalingsanmodningen. Forvalter kan bla gjennom alle sider i anmodningen og utføre ønskede endringer, inkludert å laste opp nye vedlegg. 


Søker registrerte en sluttutbetaling istedenfor en delutbetaling. Er det mulig å endre type utbetaling?

Det finnes ingen funksjon i systemet for å endre type utbetaling, fra sluttutbetaling til delutbetaling, og omvendt. For å endre type må en ny utbetalingsanmodning registreres.


Dersom anmodningen som ble registrert feil er en delutbetling, så kan du velge å akseptere mottatt anmodning selv om det er feil type. Det er ingen forskjell om siste utbetaling står som delutbetaling rent teknisk, så om det er greit for dere så kan den altså forbli en delutbetaling. Du vil se i ulike sammenhenger at alt er utbetalt.


Dersom anmodningen som ble registrert feil er en sluttutbetaling vil det ikke være mulig å legge til flere sluttutbetlinger. Det vil i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig å endre denne (altså opprette en ny og slette denne).


Den eneste forskjellen på en del- og sluttutbetaling er spørsmålene som stilles i status/slutt-rapporteringen.