Når en utbetalingsanmodning blir registrert og sendt inn av søker så er den automatisk låst i systemet. Forvalter kan enten låse opp utbetalingsanmodningen for søker, eller utføre nødvendige endringer selv uten å låse den opp. Årsaker for å låse opp en utbetalingsanmodning vil for eksempel være at søker ønsker å legge til eller slette informasjon i anmodningen eller at søker eller forvalter ønsker å slette anmodningen.

Se veiledning på illustrasjonene under som forklarer hvordan man låser opp en utbetalingsanmodning og hvordan forvalter selv endrer informasjon i en utbetalingsanmodning.
Etter innlogging i systemet går man til hovedfanen Utbetlinger og finner den aktuelle saken som skal låses opp. Dersom man ikke finner anmodningen kan det være fordi man ser i feil utvalg. Velg filtreringsfanen "Alle" for å få en oversikt over alle anmodninger og bruk gjerne søkefeltet.Når man har åpnet den aktuelle anmodningen klikk man på den første "Ja" verdien i den gule rubikken slik at den viser "Nei". Denne verdien avgjør om anmodningen er innsendt og låst. Klikk deretter på "Lagre" for å aktivere endringene. Når dette er gjennomført vil anmodningen være låst opp og søker kan selv logge inn i systemet og utføre endringer. Anmodningen vil også kunne slettes. 

Når søker har utført endringer må forvalter manuelt låse anmodningen igjen. Dette gjøres på samme måte som å låse opp, bare at man setter "nei" verdien til "ja" ved "Anmodning er innsendt og låst".Forvalter kan velge å utføre endringer på utbetlingsanmodningen på vegne av søker. I dette tilfellet behøver forvalter ikke å låse opp utbetalingsanmodningen. Forvalter kan bla gjennom alle sider i anmodningen og utføre ønskede endringer, inkludert å laste opp nye vedlegg.