Informasjonen i denne artikkelen er utgått. Klikk her for å lese ny artikkel om innsendelese av søknad etter søknadsfrist.


Under forklarer vi hvorfor søknader kan bli sendt inn etter utgått søknadsfrist


Når søknadsfristen på en støtteordning har passert vil det ikke være mulig for søkere å opprette nye søknader. Det er derimot mulig for søkere med påbegynte søknader å sende disse inn etter utgått frist.

Rent teknisk er det ingen sperre i systemet på innsendelse av søknad. Dersom søker oppretter en søknad før fristen, kan de sende den inn etter at fristen er utgått. Systemet hindrer altså kun opprettelse av nye søknader etter tidsfristen. Forvalter kan se på innsendt tidspunkt under historikk på prosjektet startside, vurdere om den er kommet inn for sent og eventuelt avvise den aktuelle søknaden.Bakgrunn for dette valget


Det er flere som ønsker en "frist for innsendelse", men det er noen problemstillinger knyttet til en slik "stoppeklokke nedtelling" frist for innsendelse. En problemstilling som vil dukke opp er at søker sier systemet responderte ikke eller det skjedde en feil. Dersom vi velger å avvise innsendelse av søknader på et gitt sekund så vil det definitivt bli klagesaker som må håndteres. Var det systemet eller andre utenforliggende forhold som hindret søker i å sende inn før fristen? Kanskje var det problemer på vår server som hindret innsendelse, eller klokken på server var ute av sync med 2 sekunder.


Forvalter må selv vurdere

Det finnes ikke en automatisk dørvakt i Regionalforvaltning, og forvalter må selv påse at fristen er overholdt. Ved å se på innsendt tidspunkt på søknader, kan forvalter selv vurdere om de er kommet inn for sent og eventuelt avvise/godkjenne.


Forvalter kan bruke historikken på en søknad som et verktøy for å se:
- dato og tidspunkt den ble opprettet
- datoer og tidspunkter den ble endret
- dato og tidspunkt den ble innsendt

Historikken vil ikke kunne fortelle noe om hva som er årsaken til for sen innsendelse, den og vil heller ikke vise om det f.eks har vært tekniske problemer. Forvalter har likevel informasjon om innsendt tidspunkt og kan på grunnlag av dette, i tillegg til kriteriene i ordning, velge å avvise søknader som er innsendt for sent.Eksempler på scenarioer:

  • Søker sender inn en søknad for sent, og opplyser om tekniske utfordringer ved innsendelse. Forvalter ser på historikken på saken og ser at søker opprettet en søknad 5 minutter før søknadsfrist gikk ut. Forvalter kan da ta en snapshot av historikk, og f.eks dokumentere at søker opprettet en søknad 5 minutter før frist, og ta en avgjørelse på grunnlag av dette

  • Søker sender inn søknad for sent og opplyser om tekniske utfordringer ved innsendelse. Forvalter ser på historikk på saken at en søker har jobbet i flere uker med søknad, men leverte inn 5 minutter for sent. Forvalter kan ta en avgjørelse på grunnlag av dette