Under forklarer vi hvorfor søknader kan bli sendt inn etter utgått søknadsfrist, og bakgrunnen for dette valget.


Når søknadsfristen på en støtteordning har passert vil det ikke være mulig for søkere å opprette nye søknader. Det er derimot mulig for søkere med påbegynte søknader å sende disse inn etter utgått frist.

Rent teknisk er det ingen sperre i systemet på innsendelse av søknad. Dersom søker oppretter en søknad før fristen, kan de sende den inn etter at fristen er utgått. Systemet hindrer altså kun opprettelse av nye søknader etter tidsfristen. Forvalter kan se på innsendt tidspunkt under historikk på prosjektet startside, vurdere om den er kommet inn for sent og eventuelt avvise den aktuelle søknaden.Bakgrunn:

Det er flere som ønsker en "frist for innsendelse", men det er mange problemstillinger knyttet til en slik "stoppeklokke nedtelling" frist for innsendelse. En problemstilling som vil dukke opp er at søker sier systemet responderte ikke eller det skjedde en feil. Dersom vi velger å avvise innsendelse av søknader på et gitt sekund så vil det definitivt bli klagesaker som må håndteres. Var det systemet eller andre utenforliggende forhold som hindret søker i å sende inn før fristen? Kanskje var det problemer på vår server som hindret innsendelse, eller klokken på server var ute av sync med 2 sekunder.


Forvalter har informasjon om innsendt tidspunkt og kan på grunnlag av dette, i tillegg til kriteriene i ordning, velge å avvise søknader som er innsendt for sent. Forvalter kan ta en snapshot av historikk, og f.eks dokumentere at søker f.eks opprettet en søknad 5 minutter før frist, eller alternativt se en søker som har jobbet i flere uker med søknad, men fikk tekniske problemer under innsendelse da fristen gikk ut.