Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har skrevet en kortfattet sjekkliste for utfylling av standard søknad på www.regionalforvaltning.no. Den er gjengitt under med enkelte justeringer.Veiledning for utfylling av søknad på RF13.50


Innledning

 • Søknaden må legges inn i vårt nettbaserte søknadssystem RF13.50 på https://regionalforvaltning.no/
 • Der må lage dere en bruker først, det må være en organisasjons bruker.
 • Kontaktperson MÅ være en vi kan ta kontakt med for spørsmål etc.
 • Prosjektleder må være lederen for organisasjonen.
 • Det er fordelaktig om dere tar vare på brukernavn og passord innenfor organisasjonen (dvs. bruker samme for innsendelse av eventuelle andre søknader på et senere tidspunkt).


Krav til utfylling av felter på elektronisk søknadsskjema

Informasjon om elektronisk søknadsskjema er også tilgjengelig i brukermanual. Direkte lenke til kapittel er: Elektronisk søknadsskjema

Kort beskrivelse

 • Skriv et sammendrag av søknad, kort (maks 500 tegn).


Prosjektbeskrivelse

 • HVA dere skal gjøre, når, hvor og hvordan.


Kontakt

 • Søker/prosjekteier = Organisasjonen
 • Kontakt = en vi kan ta kontakt med
 • Prosjektleder = lederen av organisasjonen, eventuelt daglig leder, eller gruppeleder i en stor organisasjon (kontaktperson og prosjektleder kan være samme person)


Bakgrunn

 • Kort om organisasjonen hvis hensiktsmessig (ikke alltid) Bakgrunn for hvorfor dere skal gjøre dette prosjektet.


Prosjektmål

 • Spesifikke mål for prosjektet.Hovedmål (kan være flere) og evt. Delmål (hovedmålene må være mulig for oss å sjekke om blir gjort, delmål er så som så)


Forankring

 • Interne styrevedtak eller lignende om å gjøre dette prosjektet, eller en setning om at denne type prosjekter/målområder er formålet med deres organisasjon.


Prosjektorganisering

 • Hvordan dere skal gå frem i prosjektet. Hva gjør dere selv, hva må dere ha ekstern hjelp med etc. Hvor mange som skal gjøre dugnad etc, hvordan gruppen er bygd opp. Kort og konsist.


Samarbeidspartnere

 • Hvilke andre sponsorer/tilskuddsytere utenom oss dere samarbeider med for arrangementet.


Aktiviteter

 • Punktliste over aktiviteter tilknyttet arrangementet.


Målgrupper

 • Hvem skal prosjektet nå frem til


Resultat

 • Ønsket resultat, fortrinnsvis målbare resultater. Evt. Teoretiske må kan nevnes, men ta med noe målbart.


Effekter

 • Hvilke effekter gjennomføring av prosjektet ha, bare fyll ut det det KAN ha effekt på. La de andre punktene være i fred.


Geografi

 • Kryss av ENTEN hele fylket, eller gjeldende region, ELLER spesifikke kommuner prosjektet har effekt i.


Økonomi

 • Fyll in budsjettplan og finansieringsplan her (må gå opp, fullfinansiert)Oppfølging på innvilget søknad (tilsagn)

Dersom søknad blir innvilget skal dere fylle ut og sende inn anmodning om utbetaling og rapportere via webtjenesten på søknaden. Ved andre eventuelle spørsmål, ta kontakt med aktuell fylkeskommune som forvalter støtteordningen.