Søk om støtte på Merkur-programmet

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.


For innsendelse av elektronisk søknad på Merkur-programmet benyttes www.regionalforvaltning.no.


For mer informasjon gå direkte til Merkur-programmet's hjemmeside:


For mer informasjon om det digitale søknadsskjemaet som benyttes for utfylling av søknad, gå til løsning: