Vi har publisert en video som viser hvordan man registrerer og fyller ut en utbetalingsanmodning på et tilsagn. Klikk på spilleren over for å starte video.Relevant informasjon: