Innholdsfortegnelse


Klikk på hovedemne under for å gå direkte til ønsket video.


Søker

Forvalter
Video for søker


Registrere en ny bruker


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Opprette en ny søknad 


Hvordan anmode om utbetaling

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.Hvordan legge til flere brukere i en brukerkonto 


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Video for forvalter


Registrere søknad/forenklet tilsagn Legge til flere brukere (i forvalter-rollen) Endre innsendt søknad 


Opprette budsjettområde og registrere regnskapstekniske transaksjoner 


Årsrapportering til KMD Støtteordning: Del 1 
Støtteordning: Del 2 Lås opp søknad for redigering 


Overføre søknad til ekstern søker


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Utbetalingsregime 


 


Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister Lås opp utbetalingsanmodning