Innholdsfortegnelse


Klikk på hovedemne under for å gå direkte til ønsket video.


Søker

Forvalter
Video for søker


Registrere en ny bruker

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.
Hvordan anmode om utbetaling

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.Hvordan legge til flere brukere i èn brukerkonto

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Video for forvalter


Registrere søknad/forenklet tilsagnLegge til flere brukere (i forvalter-rollen)Endre innsendt søknad


Opprette budsjettområde og registrere regnskapstekniske transaksjoner


Årsrapportering til KMDStøtteordning: Del 1 Støtteordning: Del 2


Lås opp søknad for redigering


Overføre søknad til ekstern søker


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Utbetalingsregime  


Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister
Lås opp utbetalingsanmodningTa ut rapporter og utforme i excel


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video. 


Tilpasse dokumentmaler


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video. 


Flettefelter i dokumentmaler

 

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.