Innholdsfortegnelse


Klikk på hovedemne under for å gå direkte til ønsket video.


Søker

Forvalter




Video for søker


Registrere en ny bruker

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.




Hvordan anmode om utbetaling

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.



Hvordan legge til flere brukere i èn brukerkonto

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Video for forvalter


Registrere søknad/forenklet tilsagn



Legge til flere brukere (i forvalter-rollen)



Endre innsendt søknad


Opprette budsjettområde og registrere regnskapstekniske transaksjoner


Årsrapportering til KMD



Støtteordning: Del 1 Støtteordning: Del 2


Lås opp søknad for redigering


Overføre søknad til ekstern søker


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.


Utbetalingsregime  


Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister
Lås opp utbetalingsanmodning



Ta ut rapporter og utforme i excel


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video. 


Tilpasse dokumentmaler


Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video. 


Flettefelter i dokumentmaler

 

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.