Videooversikt Forvalter

Video for opplæring for forvaltere

Låse opp en søknad for redigering (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkel som beskriver "lås opp" funksjonen
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:10 AM
Endre en innsendt søknad (VIDEO)
Relevant informasjon Klikk her for å lese artikkel om hvordan man endrer på en innsendt søknad
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:09 AM
Opprette og publisere en støtteordning (VIDEO)
I del 1 går vi gjennom opprettelse, utfylling av obligatoriske faner, og publisering av en ny støtteordning. I del 2 går vi gjennom utfylling av de r...
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:10 AM
Registrere søknad/forenklet tilsagn (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkel som beskriver opprettelse av søknad/tilsagn i forvalter-rollen
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:10 AM
Legg til flere brukere i forvalter-rollen (VIDEO)
Legg merke til at denne videoen er rettet mot forvalter og ikke søker. Vi har laget en egen video som viser hvordan søker legger ...
Tue, 10 Aug, 2021 at 12:59 PM
Årsrapportering (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å se video "Hvordan opprette et nytt budsjettområde" Klikk her for å se video "Hvordan opprette e...
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:11 AM
Regnskap: Opprette nytt budsjettområde (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkelom årsrapportering
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:11 AM
Overføre søknad til ekstern søker-rolle (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser prosedyre for å flytte sak til ekstern søker-rolle, tilsvarende det som er dokumentert i denne artikkelen. Klikk på spil...
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:12 AM
Utbetalingsregime (VIDEO)
Relevant informasjon Klikk her for å lese artikkel om utbetalingsregime
Thu, 10 Jun, 2021 at 3:00 PM
Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkel om samme tema
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:12 AM