Videooversikt Forvalter

Video for opplæring for forvaltere

Låse opp en søknad for redigering (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkel som beskriver "lås opp" funksjonen
Fri, 11 Jun, 2021 ved 9:10 AM
Endre en innsendt søknad (VIDEO)
Denne videoen viser hvordan forvalter endrer på en innsendt søknad.  Om du er søker må du kontakte forvalter (kommue, fylkeskommune) eller din sak...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:38 AM
Opprette og publisere en støtteordning (VIDEO)
I del 1 går vi gjennom opprettelse, utfylling av obligatoriske faner, og publisering av en ny støtteordning. I del 2 går vi gjennom utfylling av de r...
Fri, 11 Jun, 2021 ved 9:10 AM
Registrere søknad/forenklet tilsagn (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkel som beskriver opprettelse av søknad/tilsagn i forvalter-rollen
Fri, 11 Jun, 2021 ved 9:10 AM
Legg til flere brukere i forvalter-rollen (VIDEO)
Legg merke til at denne videoen er rettet mot forvalter og ikke søker. Vi har laget en egen video som viser hvordan søker legger ...
Tue, 10 Aug, 2021 ved 12:59 PM
Årsrapportering (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å se video "Hvordan opprette et nytt budsjettområde" Klikk her for å se video "Hvordan opprette e...
Fri, 11 Jun, 2021 ved 9:11 AM
Regnskap: Opprette nytt budsjettområde (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkelom årsrapportering
Fri, 11 Jun, 2021 ved 9:11 AM
Overføre søknad til ekstern søker-rolle (VIDEO)
Vi har publisert en video som viser prosedyre for å flytte sak til ekstern søker-rolle, tilsvarende det som er dokumentert i denne artikkelen. Klikk på spil...
Fri, 11 Jun, 2021 ved 9:12 AM
Utbetalingsregime (VIDEO)
Relevant informasjon Klikk her for å lese artikkel om utbetalingsregime
Thu, 10 Jun, 2021 ved 3:00 PM
Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister (VIDEO)
Relevant informasjon: Klikk her for å lese artikkel om samme tema
Fri, 11 Jun, 2021 ved 9:12 AM