Overstyre ledetekster for "Tidligere offentlig støtte"

Det er nå mulig for forvalter å korrigere standard ledetekster på skjermbildet hvor søker må informere om tidligere offentlig støtte. Dette gjelder kun for standard søknadsskjema.


Vennligst merk et par viktige punkter knyttet til denne funksjonalitet:

  • "business logikk" på skjema under utfylling gjelder uavhengig av overstyring på tekster, dersom søker svarer ja på tidligere offentlig støtte, må beskrivelsefeltet fylles ut med informasjon om tidligere støtte
  • overstyring av tekster på offentlig støtte gjelder ikke standard dokumentmaler benyttet for produksjon av PDF (dette vil evt. bli implementert senere, alternativt er det fullt mulig å lage egne dokumentmaler som et alternativ)


Se bildet under.