Obligatoriske vedlegg på Merkur-skjema

Funksjonalitet for spesifikasjon av obligatoriske vedlegg, er kun aktivert for elektronisk søknadsskjema som benyttes i Merkur-programmet.


På sikt blir funksjonalitet også aktivert fra andre søknadsskjema.


Vi har publisert funksjonalitet for informasjon om "obligatoriske vedlegg" på skjema for "INTERREG 2014-2020 (ØKS)". For mer informasjon om dette: