Forvaltere i RF13.50 er organisasjoner som fylkeskommune, kommune og departement som har tilskuddsordninger (støtteordning) å tilby. I hovedsak er det fylkeskommunen som sender bestilling til SPINE AS for opprettelse av ny forvalter.


Informasjon vi trenger fra fylkeskommunene er tilsvarende:


FeltbeskrivelseEksempel
Navn forvalterVerdal kommune evt. Indre Namdal regionalfond når det er et regionalt fond
Postnummer forvalter7419
Navn administratorNils Nilsen
E-post administratornils.nilsen@verdal.kommune.no
Mobil administrator99 99 99 99


Etter opprettelser av ny forvalter blir det sendt ut e-post til administrator med generelle informasjon. I tillegg blir påloggingsinformasjon sendt pr. SMS til administrator sin mobiltelefon.


Vi har tilrettelagt et eget oppstartsdokument for ny forvalter som du kan laste ned fra adressen under:
https://www.regionalforvaltning.no/Dokumentasjon/publisert/rf13.50nyforvalter.pdf 

For tidligere brukere av det gamle systemet RAPP13.50 har vi beskrevet prosedyre for konvertering og overføring av data i et eget dokument. Dette er tilgjengelig fra adressen under: 
https://www.regionalforvaltning.no/dokumentasjon/publisert/rf13.50konvertering.pdf  

Generell brukerdokumentasjon for programmet er tilgjengelig på nett og ligger på adressen under, brukermanual er også tilgjengelig fra hver side i programmet:
https://www.regionalforvaltning.no/Dokumentasjon/forvalter.htm