Komme i gang

Default solution folder, feel free to edit or delete it.

Ny søker
Dersom du skal søke om midler på en støtteordning publisert via Regionalforvaltning.no, må du selv opprette deg som bruker (søker-rolle). Både private perso...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:08 AM
Ny forvalter
Forvaltere i RF13.50 er organisasjoner som fylkeskommune, kommune og departement som har tilskuddsordninger (støtteordning) å tilby. I hovedsak er det fylke...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:04 AM
Slette egen profil (søker-rolle)
I Regionalforvaltning.no er det ikke mulig å fullstendig slette egen profil (søker-rolle) med alle data på permanent basis. Dette har bl.a. sammenheng med h...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:12 AM
Kontaktinformasjon og hjelp
SPINE AS er ansvarlig for bruker-støtte på bruken av www.regionalforvaltning.no. Spørsmål relatert til spesikke støtteordninger eller regional utvikling nas...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:14 AM