Komme i gang

Default solution folder, feel free to edit or delete it.

Ny forvalter
Forvaltere i RF13.50 er organisasjoner som fylkeskommune, kommune og departement som har tilskuddsordninger (støtteordning) å tilby. I hovedsak er det fylke...
Mon, 4 Aug, 2014 at 9:26 AM
Ny søker
Dersom du skal søke om midler på en tilskuddsordning (støtteordning) publisert via RF13.50, må du selv opprette deg som bruker (søker-rolle). Både private p...
Mon, 31 Mai, 2021 at 12:01 PM
Slette egen profil (søker-rolle)
I RF13.50 er det ikke mulig å fullstendig slette egen profil (søker-rolle) med alle data på permanent basis. Dette har bl.a. sammenheng med hvordan systemet...
Wed, 11 Feb, 2015 at 9:16 AM
Kontaktinformasjon og hjelp
SPINE AS er ansvarlig for bruker-støtte på bruken av www.regionalforvaltning.no. Spørsmål relatert til spesikke støtteordninger eller regional utvikling nas...
Fri, 4 Mai, 2018 at 9:10 AM