Når det legges inn sluttutbetaling er det også mulig å legge inn en tilbakeføring av tilskudd.  En tilbakeføring er teknisk sett kun et negativt tilskudd. Det angitte beløpet for tilbakeføring blir registrert under saksbehandling og fanen "Fin.kilde. Under denne fanen vil både det ordinære tilskuddet og evt. tilbakeføringer være innlagt. Mao. er det mulig å redigere tilbakeføringer på samme måte under saksbehandling som man redigerer ordinære tilskudd med den forskjell at tilbakeføringer er et "negativt tilskudd" (negativt beløp).


Et negativt tilskudd (tilbakeføring) vil regnskapsmessig øke disponibel fondskapital på ramme/budsjettområde på samme måte som et positivt tilskudd vil redusere disponibel fondskapital på ramme/budsjettområde.

For å registrere en tilbakeføring, gjør følgende:


•    Åpne saksbehandling på aktuell sak.

•    Gå til fanen som heter Fin.Kilde

•    Klikk på [Ny rad i finansieringskilde]

•    Skriv inn beløpet som skal tilbakeføres og hvor det skal tilbakeføres til. Husk beløpet må være negativt for at det skal registreres som en tilbakeføring.

 For å legge inn en tilbakeføring i forbindelse med sluttutbetaling, gjør følgende:

•    Åpne sluttubetalingsanmodningen

•    Skriv inn beløpet som skal tilbakeføres og datoen det tilbakeføres.

•    Klikk på [Lagre og lukk]

 


Klikk på bildene for å gjøre de større.