Utbetaling

Registrere en ny utbetaling (forvalter)
I RF13.50 har saksbehandler muligheten til å registrere en utbetaling på et prosjekt. Saksbehandler trenger i utgangspunktet bare å fylle ut siden "...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:26 AM
Lås opp og slett en utbetalingsanmodning
Når en utbetalingsanmodning har blitt sendt inn av søker så låses den automatisk for redigering, og søker kan ikke lengre endre eller slette den. For å endr...
Fri, 17 Nov, 2023 ved 11:54 AM
Godkjenne/behandle utbetalingsanmodning
1) Finn utbetalingsanmodningen som skal godkjennes Gå til fanen "Utbetaling" i hovedmenyen og trykk på beskrivelsen (eller blyant ikon) på anmodni...
Mon, 30 Okt, 2023 ved 8:34 AM
Tilbakeføring av midler
Det vil i noen tilfeller være nødvendig å kansellere et prosjekt, og tilbakeføre midler til aktuell ramme. Et negativt tilskudd (tilbakeføring) vil regnskap...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:34 AM
Endre spørsmål i verbal rapportering (utbetalingsanmodning)
Det finnes 2 metoder for å tilpasse spørsmål i verbal rapporteringsfelt for utbetalingsanmodnig, vi viser begge metodene nedenfor. Disse er: Metode 1:  Gi...
Mon, 27 Nov, 2023 ved 9:51 AM
Anmodningens plassering i utbetalingsregisteret
Utbetalingsregisteret filtreres ved hjelp av fire forskjellige faner:  - Nye anmodninger - Godkjente anmodninger - Godkjente utbetalinger - ...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 10:36 AM
Detaljert kostnadsrapportering for INTERREG
Vi beskriver her ny detaljert kostnadsrapportering utviklet i samarbeid med INTERREG Sverige-Norge og publisert på Regionalforvaltning.NO den 06.12.2015. De...
Tue, 5 Jan, 2016 ved 11:42 AM
Sluttrapportering av 550.64 tilsagn med tilskudd over 500.000,-
Beskrivelse av funksjonalitet for sluttrapportering Bakgrunn KMD vil nå ha sluttrapportering av tilsagn fra 550.64 posten og tilskuddsbeløp over ...
Mon, 12 Nov, 2018 ved 10:15 AM
Kopiere innlagt MRS-rapport (Vedlegg 4C) fra http://mrs.spine.no
Over tid har det vært to ulike systemer for innlegging av MRS-rapport: http://mrs.spine.no  Det gamle systemet for innlegging av elektronisk MRS-...
Wed, 11 Feb, 2015 ved 10:17 AM