Utbetalingsregime

Registrere en ny utbetaling
I RF13.50 har saksbehandler muligheten til å registrere en utbetaling på et prosjekt. Saksbehandler trenger i utgangspunktet bare å fylle ut siden "...
Thu, 11 Jul, 2019 at 8:08 AM
Lås opp utbetalingsanmodning
Når en utbetalingsanmodning blir registrert og sendt inn av søker så er den automatisk låst i systemet. Forvalter kan enten låse opp utbetalingsanmodningen ...
Fri, 22 Mai, 2020 at 2:55 PM
Tilbakeføring av midler
Når det legges inn sluttutbetaling er det også mulig å legge inn en tilbakeføring av tilskudd.  En tilbakeføring er teknisk sett kun et negativt tilskudd. D...
Fri, 22 Mai, 2020 at 2:52 PM
Endre spørsmål i verbal rapportering (utbetalingsanmodning)
Det finnes 2 metoder for å tilpasse spørsmål i verbal rapporteringsfelt for utbetalingsanmodnig, vi viser disse metodene nedenfor.  Metode 1 gir mulighet ...
Thu, 10 Jun, 2021 at 3:05 PM
Sluttrapportering av 550.64 tilsagn med tilskudd over 500.000,-
Beskrivelse av funksjonalitet for sluttrapportering Bakgrunn KMD vil nå ha sluttrapportering av tilsagn fra 550.64 posten og tilskuddsbeløp over ...
Mon, 12 Nov, 2018 at 10:15 AM
Detaljert kostnadsrapportering for INTERREG
Vi beskriver her ny detaljert kostnadsrapportering utviklet i samarbeid med INTERREG Sverige-Norge og publisert på Regionalforvaltning.NO den 06.12.2015. De...
Tue, 5 Jan, 2016 at 11:42 AM
Anmodningens plassering i utbetalingsregisteret
Utbetalingsregisteret filtreres ved hjelp av fire forskjellige faner: nye anmodninger, godkjente anmodninger, godkjente utbetalinger og alle...
Fri, 9 Aug, 2019 at 10:40 AM
Kopiere innlagt MRS-rapport (Vedlegg 4C) fra http://mrs.spine.no
Over tid har det vært to ulike systemer for innlegging av MRS-rapport: http://mrs.spine.no  Det gamle systemet for innlegging av elektronisk MRS-...
Wed, 11 Feb, 2015 at 10:17 AM