Det vil i noen tilfeller være nødvendig å kansellere et prosjekt, og tilbakeføre midler til aktuell ramme. Et negativt tilskudd (tilbakeføring) vil regnskapsmessig øke disponibel fondskapital på ramme/budsjettområde på samme måte som et positivt tilskudd vil redusere disponibel fondskapital på ramme/budsjettområde.


For å registrere en tilbakeføring, gjør følgende:


•    Åpne saksbehandling på aktuell sak.

•    Gå til fanen som heter Fin.Kilde

•    Klikk på [Ny rad i finansieringskilde]

•    Oppgi beløpet som skal tilbakeføres og hvor det skal tilbakeføres til. Husk at beløpet må være negativt for at det skal registreres som en tilbakeføring (minustegn settes fremfor beløp)

 For å legge inn en tilbakeføring i forbindelse med sluttutbetaling, gjør følgende:

•    Åpne sluttubetalingsanmodningen

•    Skriv inn beløpet som skal tilbakeføres og datoen det tilbakeføres.

•    Klikk på [Lagre og lukk]

 


Klikk på bildene for å gjøre de større.