Det vil i noen tilfeller være nødvendig å kansellere et prosjekt, og tilbakeføre midler til aktuell ramme. Når tilsagn får prosjektstatus "Kansellert" er det nødvendig å registrere en manuell tilbakeføring av midlene til aktuell ramme/budsjettområde. En tilbakeføring vil øke disponibel fondskapital på ramme/budsjettområde på samme måte som et positivt tilskudd vil redusere disponibel fondskapital på ramme/budsjettområde. 


Under beskriver 2 metoder for tilbakeføring av midler.Metode 1: Tilbakeføring i saksbehandlingsvindu:


•    Åpne saksbehandling på aktuell sak.

•    Gå til fanen som heter Fin.Kilde

•    Klikk på [Ny rad i finansieringskilde]

•    Oppgi beløpet som skal tilbakeføres og hvor det skal tilbakeføres til. Husk at beløpet må være negativt for at det skal registreres som en tilbakeføring (minustegn settes fremfor beløp)

Metode 2: Tilbakeføring i forbindelse med sluttutbetaling:

•    Åpne sluttubetalingsanmodningen

•    Skriv inn beløpet som skal tilbakeføres og datoen det tilbakeføres.

•    Klikk på [Lagre og lukk]

 


Klikk på bildene for å gjøre de større.