På Regionalforvaltning.no har søker anledning til å lage kopi av egne saker. Det kan være et par tilfeller hvor det er aktuelt for søker å lage en kopi av egen søknad:

 • Søker har sendt inn søknad til feil forvalter, mao. søker valgte feil støtteordning ved opprettelse av søknad.
 • Søker ønsker å sende samme søknad til ny forvalter.
 • Søker må sende inn ny søknad hvert år på samme ordning.


Lage kopi av søknad

 1. Finn det aktuelle prosjektet som skal kopieres i søknad- eller tilsagns-register.
  - Påbegynte og innsendte søknader finner du ved å klikke på hovedfanen Søknader.
  - Søknader med status "Innvilget" finner du ved å klikk på hovedfanen Tilsagn.

 2. Merk søknaden som skal kopieres i boksen til venstre, og klikk deretter på Kopier nederst til høyre på siden. Du vil da ha en kopiert søknad med de samme opplysningene som den opprinnelige søknaden, med unntak av søknadsnr, status, vedlegg og valg av støtteordning. Den kopierte søknaden vil også ha "kopi" i tittelen.

 3. (Gjelder kun ved kopiering av innvilget tilsagn) Dersom du har kopiert et innvilget tilsagn vil den kopierte søknaden nå befinne seg under hovedfanen Søknader.

 4. Klikk på knappen som viser "blyant-ikon (ikke angitt)" for å redigere den kopierte søknaden. Når du starter redigering av kopiert søknad kommer du først på et skjermbilde hvor fylke og støtteordning må velges.

 5. Gjør eventuelle endringer på søknaden før du sender den inn. 
  - Fjern "Kopi" fra tittelen/prosjektbeskrivelsen.
  - Last opp vedlegg på nytt. 
  - Vi anbefaler å gå gjennom alle sidene på søknadsskjema på nytt før innsendelse.  


MERK: Forskjellige støtteordninger benytter ofte ulike søknadskjemaer. Det er derfor viktig å kontrollere at søknaden er fullstendig utfylt før innsendelse.Klikk på et bilde for å gjøre det større