Søker har anledning til å lage kopi av egne søknader. Det kan være et par tilfeller hvor det er aktuelt for søker å lage en kopi av egen søknad:

 • Søker har sendt inn søknad til feil forvalter, mao. søker valgte feil støtteordning ved opprettelse av søknad og må sende inn søknad på nytt
 • Søker ønsker å sende samme søknad til ny forvalter
 • Søker må sende inn ny søknad hvert år på samme ordning

Hvordan kopiere en søknad

 1. Finn det aktuelle prosjektet som skal kopieres i søknad- eller tilsagns-register.
  - Påbegynte og innsendte søknader finner du under hovedfanen Søknader
  - Søknader med status "Innvilget" finner du under hovedfanen Tilsagn

 2. Kryss av i den tomme ruten til venstre for søknaden som skal kopieres, og klikk deretter på knapp "Kopier" nederst til høyre på siden. Det vil da dukke opp en kopiert søknad med de samme opplysningene som den opprinnelige søknaden, med unntak av søknadsnummer, prosjektstatus, vedlegg og valg av støtteordning. Den kopierte søknaden vil også ha "kopi" i tittelen.

 3. (Gjelder kun ved kopiering av innvilget tilsagn) Dersom du har kopiert et innvilget tilsagn vil den kopierte søknaden nå befinne seg under hovedfanen Søknader.

 4. Klikk på knappen som viser "blyant-ikon (ikke angitt)" for å redigere den kopierte søknaden. Når du starter redigering av kopiert søknad kommer du først på et skjermbilde hvor fylke og støtteordning må velges.

 5. Gjør eventuelle endringer på søknaden før du sender den inn. 
  - Fjern "Kopi" fra tittelen/prosjektbeskrivelsen
  - Vi anbefaler å gå gjennom alle sidene på søknadsskjema på nytt før innsendelse. Ulike kommuner og fylkeskommuner bruker ofte ulike typer søknadsskjemaer på sine støtteordninger. Det er derfor viktig å kontrollere at søknaden er fullstendig utfylt før innsendelse
  - Last opp alle vedlegg på nytt (vedlegg blir ikke kopiert)Klikk på et bilde for å gjøre det større