Veiledning og navigasjon

Lag kopi av søknad
Søker kan velge å lage en kopi av egne søknader. Det kan være et par tilfeller hvor det er aktuelt for søker å lage en kopi av egen søknad: Søker har s...
Mon, 27 Mai, 2024 ved 3:26 PM
Navigasjon og snarveier i søker-rollen
I Regionalforvaltning.no er det flere måte å navigere mellom de ulike sidene og funksjonene i systemet. Foruten menyer og snarveier er det lagt inn aktiv te...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 10:09 AM
Søknad sendt til feil forvalter eller støtteordning
På Regionalforvaltning.no er det publisert flere hundre støtteordninger og mange av støtteordningene kan være lik i tittel og beskrivelse. Dette fører ti...
Tue, 7 Nov, 2023 ved 3:27 PM
Motta en e-post med din søknad
For søker er det mulig å sende e-post til egen e-post adresse med søknad (PDF) og vedlegg lastet opp. Denne e-post er tilsvarende e-post som automatisk går ...
Wed, 6 Mar, 2024 ved 8:48 AM
Begrensning på antall tegn under utfylling av søknad
Det er begrensning på hvor mange tegn som kan legges inn i de ulike feltene under utfylling av søknad. I hovedsak er det mulig å legge inn inntil 8000 tegn ...
Fri, 21 Apr, 2023 ved 3:28 PM