Veiledning og navigasjon

Lag kopi av søknad
På Regionalforvaltning.no har søker anledning til å lage kopi av egne saker. Det kan være et par tilfeller hvor det er veldig aktuelt for søker å lage en ko...
Fri, 13 Des, 2019 at 8:48 AM
Navigasjon og snarveier i søker-rollen
I RF13.50 er det flere måte å navigere mellom de ulike sidene eller funksjonene i systemet. Foruten menyer og snarveier er det lagt inn aktiv tekst som gjør...
Mon, 10 Feb, 2020 at 8:33 AM
Søknad sendt til feil forvalter (støtteordning)
Informasjon På Regionalforvaltning.no er det publisert flere hundre støtteordninger og mange av støtteordningene vil ha lignende titler. Dette bidrar ti...
Mon, 30 Aug, 2021 at 12:01 PM
Begrensning på antall tegn under utfylling av søknad
Det er begrensning på hvor mange tegn som kan legges inn i de ulike feltene under utfylling av søknad. I hovedsak er det mulig å legge inn inntil 8000 tegn ...
Tue, 25 Jun, 2019 at 12:14 PM
Motta e-post av søknad med vedlegg
For søker er det mulig å sende e-post til egen e-post adresse med søknad (PDF) og vedlegg lastet opp. Denne e-post er tilsvarende e-post som automatisk går ...
Fri, 13 Des, 2019 at 9:11 AM