Veiledning og navigasjon

Lag kopi av søknad
Søker har anledning til å lage kopi av egne søknader. Det kan være et par tilfeller hvor det er aktuelt for søker å lage en kopi av egen søknad: Søker har...
Mon, 6 Nov, 2023 ved 3:58 PM
Navigasjon og snarveier i søker-rollen
I Regionalforvaltning.no er det flere måte å navigere mellom de ulike sidene og funksjonene i systemet. Foruten menyer og snarveier er det lagt inn aktiv te...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 10:09 AM
Søknad sendt til feil forvalter eller støtteordning
På Regionalforvaltning.no er det publisert flere hundre støtteordninger og mange av støtteordningene kan være lik i tittel og beskrivelse. Dette fører ti...
Tue, 7 Nov, 2023 ved 3:27 PM
Motta e-post av søknad med vedlegg
For søker er det mulig å sende e-post til egen e-post adresse med søknad (PDF) og vedlegg lastet opp. Denne e-post er tilsvarende e-post som automatisk går ...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 10:12 AM
Begrensning på antall tegn under utfylling av søknad
Det er begrensning på hvor mange tegn som kan legges inn i de ulike feltene under utfylling av søknad. I hovedsak er det mulig å legge inn inntil 8000 tegn ...
Fri, 21 Apr, 2023 ved 3:28 PM