Over tid har det vært to ulike systemer for innlegging av MRS-rapport:

  1. http://mrs.spine.no 
    Det gamle systemet for innlegging av elektronisk MRS-rapport. Her blir rapporter innlagt på tilsagn som ikke er elektronisk registrert i RF13.50.

  2. http://www.regionalforvaltning.no (RF13.50) 
    Integrert funksjonalitet for innlegging av MRS-rapport på tilsagn. Både søker og forvalter kan legge inn rapport

For fylkeskommuner er det nå mulighet for å kopiere innlagte rapporter i gammelt system og opprette disse som MRS-rapporter i nytt systemet knyttet til eksisterende tilsagn. Klikk på bildesekvens under som illustrerer denne funksjonalitet i RF13.50.