Sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad er som beskrevet under:

  1. Registrer deg som bruker og logg inn på www.regionalforvaltning.no med personlig brukernavn og passord. Om du har registrert et konto tidligere kan du bruke den samme kontoen til å søke igjen.

  2. Etter innlogging, klikk på knapp "Ny søknad" på startsiden.

  3. Velg først fylke og deretter støtteordningen du skal søke på og skriv en kort tittel for søknaden/prosjektet.

  4. Fyll ut hele søknadsskjemaet side for side med alle opplysninger (tittel, beskrivelse, kontaktopplysninger, aktiviteter, kostnader, finansiering, vedlegg m.m.).

  5. Husk å lagre søknadsskjemaet manuelt og hyppig underveis med "lagre og neste" eller "lagre og rediger" knappene nederst i skjemaet. Søknadsskjemaet blir da lagret i systemet og du kan logge ut og inn igjen i systemet og fortsette å jobbe med søknaden ved et senere tidspunkt. Man behøver ikke å ferdigstille en søknad første gang man oppretter en ny søknad. Påbegynte søknader finner man igjen under fanen "Søknader" i toppmenyen.

  6. Send inn fullstendig utfylt søknad til forvalter.Som du ser under er det mulig opprette en søknad på flere forskjellige måter. Du velger selv hvilken metode du bruker:


Klikk på et bilde for å gjøre det størreUnder viser vi hvordan du finner korrekt støtteordning ved å søke på navn på ordningen. Når du har funnet riktig ordning velger du den i listen og skriver en tittel på din søknad. For å starte utfylling av søknadsskjema velger du "Opprett ny søknad".

Se gjennom og velg en støtteordning
Som innlogget bruker har du også muligheten til å se gjennom ulike støtteordninger og velge den spesifikke ordningen du ønsker å søke på.


1) Fra startsiden (etter innlogging) går du til snarveien "Støtteordninger" i menyen til venstre


2) Her kan du både filtrere og skrive inn søketekst på toppen av skjermbildet.


3) Når du har funnet støtteordning du skal søke på trykker du på "Velg støtteordning" for å opprette en søknad.Innsyn i påbegynt søknad


Vi vil informere om at alle påbegynte søknader er synlige i forvalter-rollen til forvlater (kommune/fylkeskommune) det søkes om støtte til. På tidspunkt en søker oppretter en ny søknad må søker samtidig velge hvilken støtteordning og dermed også hvilken forvalter søknad sendes til. Etter opprettelse av søknad har den aktuelle forvalter (f.eks. Troms fylkeskommune) da i den gode hensikt å kunne bistå søker, mulighet til å åpne den digitale søknad i lesemodus. Andre forvaltere har selvfølgelig ikke innsyn på en søknad opprettet på støtteordning publisert f.eks. av Troms fylkeskommune.

Funksjonaliteten for innsyn under utfylling har vært tilgjengelig siden 2011 da systemet ble utviklet. Hensikten med denne funksjonen er å gi saksbehandlere og næringskonsulenter bedre mulighet til å bistå søkeren mens søknaden fylles ut, dersom det er behov for det. Praktisk sett betyr innsyn i søknaden under utfylling at for eksempel en næringskonsulent i en liten kommune kan gi bedre service og veiledning til en søker som er frustrert og ikke er vant til å jobbe med digitale søknader. Dette bidrar til å gjøre søknadsprosessen enklere for dem som er mindre kjent med digitale verktøy.