Registrere søknad

Opprette en ny søknad
Kort beskrevet sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad: Registrer deg som bruker og logg inn på www.regionalforvaltning.no me...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:42 AM
Fylle ut og sende inn søknadsskjema
  For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordning det søkes på. Før innsendel...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:46 AM
Kan jeg redigere en innsendt søknad?
Kort svar på dette spørsmålet er Nei. Etter innsendelse av en søknad blir den automatisk låst for redigering og du kan ikke lengre endre på den eller laste ...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:49 AM
Hvordan slette en søknad
Som søker kan man slette egne påbegynte søknader. Merk at når søknaden har blitt slettet vil du ikke ha mulighet til å gjenopprette den, så vær sikker på at...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:53 AM
Søknadsfrist
Hver enkelt forvalter (altså kommune/fylkeskommune) bestemmer selv søknadsfrist for sine støtteordninger. Dersom søknadsfristen på en støtteordning f.eks er...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:54 AM
Sjekkliste - Fylle ut søknad
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har skrevet en kortfattet sjekkliste for utfylling av standard søknad på www.regionalforvaltning.no. Den er gjengit...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 9:54 AM