Registrere søknad

Opprette en ny søknad
Sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad er som beskrevet under: Registrer deg som bruker og logg inn på www.regionalforvaltn...
Mon, 13 Mai, 2024 ved 8:16 AM
Fylle ut og sende inn søknadsskjema
For utfylling av elektronisk søknad benyttes ulike typer søknadsskjemaer. Søknadsskjemaet du skal fylle ut kan variere i lengde og spørsmål som stille...
Mon, 13 Mai, 2024 ved 8:36 AM
Kan jeg redigere en innsendt søknad?
Svar på dette spørsmålet er Nei. Etter innsendelse av en søknad blir den automatisk låst for redigering og du kan ikke lengre endre på den eller laste opp f...
Tue, 5 Mar, 2024 ved 9:04 AM
Hvordan slette en søknad
Som søker kan man slette egne påbegynte søknader. Merk at når søknaden har blitt slettet vil du ikke ha mulighet til å gjenopprette den, så vær sikker på at...
Wed, 6 Mar, 2024 ved 9:01 AM
Søknadsfrist
Hver enkelt forvalter (kommune/fylkeskommune) bestemmer selv søknadsfrist for sine støtteordninger. Dersom søknadsfristen på en støtteordning f.eks er satt ...
Wed, 28 Feb, 2024 ved 1:06 PM