Kort beskrevet sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad:
  1. Registrer deg som bruker og logg inn på www.regionalforvaltning.no med personlig brukernavn og passord
  2. Finn den aktuelle støtteordning (tilskuddsordning) du skal søke på, eller klikk på knapp "Ny søknad" på startsiden
  3. Opprett en ny søknad ved å velge støtteordning og skriv en kort tittel for prosjektet
  4. Fyll ut hele søknadsskjemaet side for side med alle opplysninger (tittel, beskrivelse, kontaktopplysninger, aktiviteter, kostnader, finansiering, vedlegg m.m.)
  5. OBS! Det er viktig å lagre søknadsskjemaet underveis med "lagre og neste/lagre og rediger" knappen nederst i skjemaet. Skjemaet blir da lagret i systemet og man kan logge ut og inn igjen og fortsette å jobbe med søknaden ved en senere anledning. Man behøver ikke å ferdigstille en søknad første gang man oppretter en ny søknad.
  6. Send inn fullstendig utfylt søknad til forvalterDet er mulig opprette en søknad på flere forskjellige måter, man velger selv hvilken metode man bruker:

(Klikk på bildene for å gjøre dem større og starte slideshow-fremvisning)


Innsyn i påbegynt søknad


Vi vil informere om at alle påbegynte søknader er synlige i forvalter-rollen til forvlater (kommune/fylkeskommune) det søkes om støtte til. På tidspunkt en søker oppretter en ny søknad må søker samtidig velge hvilken støtteordning og dermed også hvilken forvalter søknad sendes til. Etter opprettelse av søknad har den aktuelle forvalter (f.eks. Troms fylkeskommune) da i den gode hensikt å kunne bistå søker, mulighet til å åpne den digitale søknad i lesemodus. Andre forvaltere har selvfølgelig ikke innsyn på en søknad opprettet på støtteordning publisert f.eks. av Troms fylkeskommune.

Funksjonalitet for innsyn på "Under utfylling" har eksistert siden 2011 da systemet ble utviklet. Hensikten er å gi saksbehandler/næringskonsulent bedre mulighet til å hjelpe søker under utfylling ved behov. I praksis betyr innsyn på søknad under utfylling at f.eks. en næringskonsulent i en liten kommune kan yte vesentlig bedre service til en frustrert og lite datakyndig søker som etter beste evne prøver å fylle ut sin "første digitale søknad".