Kort beskrevet sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad:

  1. Registrer deg som bruker og logg inn på www.regionalforvaltning.no med personlig brukernavn og passord

  2. Etter innlogging klikk på knapp "Ny søknad" på startsiden

  3. Velg støtteordningen du skal søke på og skriv en kort tittel for søknaden/prosjektet

  4. Fyll ut hele søknadsskjemaet side for side med alle opplysninger (tittel, beskrivelse, kontaktopplysninger, aktiviteter, kostnader, finansiering, vedlegg m.m.)

  5. Husk å lagre søknadsskjemaet manuelt underveis med "lagre og neste/lagre og rediger" knapper nederst i skjemaet. Søknadsskjemaet blir da lagret i systemet og du kan logge ut og inn igjen i systemet og f.eks fortsette å jobbe med søknaden ved et senere tidspunkt. Man behøver altså ikke å ferdigstille en søknad første gang man oppretter en ny søknad. Påbegynte søknader finner man igjen under fanen "Søknader" i toppmenyen.

  6. Send inn fullstendig utfylt søknad til forvalterSom du ser under er det mulig opprette en søknad på flere forskjellige måter. Du velger selv hvilken metode du bruker:


Klikk på et bilde for å gjøre det størreInnsyn i påbegynt søknad


Vi vil informere om at alle påbegynte søknader er synlige i forvalter-rollen til forvlater (kommune/fylkeskommune) det søkes om støtte til. På tidspunkt en søker oppretter en ny søknad må søker samtidig velge hvilken støtteordning og dermed også hvilken forvalter søknad sendes til. Etter opprettelse av søknad har den aktuelle forvalter (f.eks. Troms fylkeskommune) da i den gode hensikt å kunne bistå søker, mulighet til å åpne den digitale søknad i lesemodus. Andre forvaltere har selvfølgelig ikke innsyn på en søknad opprettet på støtteordning publisert f.eks. av Troms fylkeskommune.

Funksjonalitet for innsyn på "Under utfylling" har eksistert siden 2011 da systemet ble utviklet. Hensikten er å gi saksbehandler/næringskonsulent bedre mulighet til å hjelpe søker under utfylling ved behov. I praksis betyr innsyn på søknad under utfylling at f.eks. en næringskonsulent i en liten kommune kan yte vesentlig bedre service til en frustrert og lite datakyndig søker som etter beste evne prøver å fylle ut sin "første digitale søknad".