Kort beskrevet sekvens for opprettelse, utfylling og innsendelse av søknad:

  1. Registrer deg som bruker og logg inn på www.regionalforvaltning.no med personlig brukernavn og passord

  2. Etter innlogging klikk på knapp "Ny søknad" på startsiden

  3. Velg støtteordningen du skal søke på og skriv en kort tittel for søknaden/prosjektet

  4. Fyll ut hele søknadsskjemaet side for side med alle opplysninger (tittel, beskrivelse, kontaktopplysninger, aktiviteter, kostnader, finansiering, vedlegg m.m.)

  5. Husk å lagre søknadsskjemaet manuelt underveis med "lagre og neste/lagre og rediger" knapper nederst i skjemaet. Søknadsskjemaet blir da lagret i systemet og du kan logge ut og inn igjen i systemet og f.eks fortsette å jobbe med søknaden ved et senere tidspunkt. Man behøver altså ikke å ferdigstille en søknad første gang man oppretter en ny søknad. Påbegynte søknader finner man igjen under fanen "Søknader" i toppmenyen.

  6. Send inn fullstendig utfylt søknad til forvalterSom du ser under er det mulig opprette en søknad på flere forskjellige måter. Du velger selv hvilken metode du bruker:


Klikk på et bilde for å gjøre det større


Under viser vi hvordan du finner korrekt støtteordning ved å søke på navn på ordningen. Når du har funnet riktig ordning velger du den i listen og skriver en tittel på din søknad. For å starte utfylling av søknadsskjema velger du "Opprett ny søknad".Andre måter å opprette søknad og finne korrekt støtteordningInnsyn i påbegynt søknad


Vi vil informere om at alle påbegynte søknader er synlige i forvalter-rollen til forvlater (kommune/fylkeskommune) det søkes om støtte til. På tidspunkt en søker oppretter en ny søknad må søker samtidig velge hvilken støtteordning og dermed også hvilken forvalter søknad sendes til. Etter opprettelse av søknad har den aktuelle forvalter (f.eks. Troms fylkeskommune) da i den gode hensikt å kunne bistå søker, mulighet til å åpne den digitale søknad i lesemodus. Andre forvaltere har selvfølgelig ikke innsyn på en søknad opprettet på støtteordning publisert f.eks. av Troms fylkeskommune.

Funksjonaliteten for innsyn under utfylling har vært tilgjengelig siden 2011 da systemet ble utviklet. Hensikten med denne funksjonen er å gi saksbehandlere og næringskonsulenter bedre mulighet til å bistå søkeren mens søknaden fylles ut, dersom det er behov for det. Praktisk sett betyr innsyn i søknaden under utfylling at for eksempel en næringskonsulent i en liten kommune kan gi bedre service og veiledning til en søker som er frustrert og ikke er vant til å jobbe med digitale søknader. Dette bidrar til å gjøre søknadsprosessen enklere for dem som er mindre kjent med digitale verktøy.