2012-Standard søknadsskjema 


For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordning det søkes på. Før innsendelse av søknad til forvalter må alle obligatoriske felter være utfylt. Dersom det er mangler eller feil på skjema er det ikke mulig å sende dette inn til forvalter før disse er rettet.

 

Rent teknisk fungerer utfylling av søknadsskjema som en veiviserprosess hvor en side av gangen fylles ut og det er kun en [Lagre og neste] knapp på hver fane. Under utfylling er det fullt mulig å hoppe over felter for å komme tilbake til utfylling av disse på et senere tidspunkt. Kontroll av søknadsskjema blir først utført når søknad skal sendes inn til forvalter. Vi minner om at søknad må eksplisitt sendes inn til forvalter via egen knapp for dette i programmet. Mao. det er ikke nok å skrive søknad ferdig, den må også eksplisitt sendes inn. 

 

Fra de ulike lenkene under kan du se hver side i standard søknadsskjema med feltbeskrivelser. De ulike sidene på skjema er gruppert som ulike faner tilsvarende som vist under.


Søknadsskjemaet og innholdet som vises under er kun et fiktivt eksempel på et skjema.
Obs! Søknadsskjemaet og alt innholdet som vises på disse sidene er kun et fiktivt eksempel på et skjema.


VIDEO: Vi har publisert en video som viser hvordan du oppretter og fyller ut en ny søknad, tilsvarende det som er dokumentert i denne artikkelen. Klikk på spilleren under for å se video: