Søknadsskjema utforming

#2 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (Den nasjonalt notifiserte ordningen)
Søknadsskjema publisert 4.mai 2021. Dette skjemaet er tilpasset ordningen "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter #2 (Den nasjonalt ...
Sun, 9 Mai, 2021 at 8:48 AM
#1 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dette skjemaet er tilpasset ordningen "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter" som ble utlyst primo mars 2021. Skjemaet er basert p...
Sun, 9 Mai, 2021 at 8:48 AM
Kommunale næringsfond (KNF-skjema)
2012-Kommunale næringsfond (KNF-skjema) Det er utviklet et forenklet og mer tilpasset og enklere elektronisk skjema for utfylling av søknader til type k...
Wed, 26 Mai, 2021 at 9:03 AM
Redigerbart Søknadsskjema
Til info: Etter publisering av dette skjemaet i 2018 har det blitt gjort flere små endringer av Redigerbart skjema. Funksjoner som blir vist i videoen ...
Thu, 23 Jun, 2022 at 10:20 AM
Standard søknadsskjema
2012-Standard søknadsskjema  For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordnin...
Thu, 10 Sep, 2020 at 10:01 AM
2022-INTERREG 2021-2027
Skjema dokumentert her med tittel «INTERREG 2021-2027»  er i utgangspunktet basert på "Standard søknadskjema". Den er spesielt tilpasset slik at s...
Fri, 10 Jun, 2022 at 8:10 AM
2019-Søknadsskjema Selfangst
Nordland fylkeskommune har laget et nytt kystseljaktsystem og inviterer alle fylkeskommunene til å ta i bruk det nye systemet. De har også, i samarbeid med ...
Mon, 1 Nov, 2021 at 11:02 AM
2018- Kultur (Møre og Romsdal)
Søknadsskjema er basert på M&R sitt nye standardskjema, med diverse justeringer: https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/...
Mon, 1 Nov, 2021 at 10:59 AM
2018-Driftstilskot (Møre og Romsdal)
Søknadsskjema er basert på M&R sitt nye standardskjema som utgangspunkt:https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/400010628...
Mon, 1 Nov, 2021 at 10:59 AM
2018-Breibandstilskot (Møre og Romsdal)
Søknadsskjema utviklet for Møre og Romsdal: Bredbåndstilskudd. Dette søknadsskjemaet er basert på standard søknadsskjema (Møre og Romsdal), med mange felter...
Mon, 1 Nov, 2021 at 11:00 AM