Søknadsskjema utforming

#2 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (Den nasjonalt notifiserte ordningen)
Søknadsskjema publisert 4.mai 2021. Dette skjemaet er tilpasset ordningen "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter #2 (Den nasjonalt ...
Sun, 9 Mai, 2021 at 8:48 AM
#1 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dette skjemaet er tilpasset ordningen "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter" som ble utlyst primo mars 2021. Skjemaet er basert p...
Sun, 9 Mai, 2021 at 8:48 AM
Kommunale næringsfond (KNF-skjema)
2012-Kommunale næringsfond (KNF-skjema) Det er utviklet et forenklet og mer tilpasset og enklere elektronisk skjema for utfylling av søknader til type k...
Wed, 26 Mai, 2021 at 9:03 AM
Redigerbart Søknadsskjema
  I denne artikkelen går vi gjennom prosessen med å konfigurerer et redigerbart søknadsskjema. Klikk på lenke under for å gå direkte til ønsket tema....
Sun, 22 Mar, 2020 at 2:29 PM
Standard søknadsskjema
2012-Standard søknadsskjema  For utfylling av elektronisk søknad benyttes et standardisert søknadsskjema som er felles og uavhengig av hvilken ordnin...
Thu, 10 Sep, 2020 at 10:01 AM
2018- Kultur (Møre og Romsdal)
Søknadsskjema er basert på M&R sitt nye standardskjema, med diverse justeringer: http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/400010...
Wed, 12 Sep, 2018 at 8:14 AM
2018-Driftstilskot (Møre og Romsdal)
Søknadsskjema er basert på M&R sitt nye standardskjema som utgangspunkt: http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000106283-201...
Thu, 7 Jun, 2018 at 1:11 PM
2018-Breibandstilskot (Møre og Romsdal)
Søknadsskjema utviklet for Møre og Romsdal: Bredbåndstilskudd. Dette søknadsskjemaet er basert på standard søknadsskjema (Møre og Romsdal), med mange felter...
Wed, 23 Mai, 2018 at 1:38 PM
2018-Freda kulturminner (Møre og Romsdal fylkekommune)
Søknadsskjema dokumentert her er basert på søknadsskjema "Freda kulturminner" for Sogn- og Fjordane fylkeskommune med noen justeringer. Per i dag ...
Fri, 10 Jan, 2020 at 9:20 AM
2017-Merkur-programmet
To nye søknadsskjema for Merkur-programmet ble utviklet i 2017; servicestøtte og utviklingsstøtte for bokhandel. Disse er basert på gamle Merkur skjema. ...
Wed, 29 Nov, 2017 at 12:34 PM