Når du som søker har fått brev om innvilget søknad (tilsagn) må du selv logge inn i systemet og sende inn utbetalingsanmodning til forvalter. I tillegg til selve anmodning om beløp med informasjon om kontonummer, skal det fylles ut følgende i skjemaet:

  • en verbal statusrapport som består av ett eller flere felter (dette gjelder både ved anmodning om sluttutbetaling og delutbetaling)
  • en tabell som viser akkumulerte kostnader med utgangspunkt i godkjent kostnadsplan
  • laste opp vedlegg som er krevd av forvalter og trolig dokumentert i tilsagnsbrev og/eller publiseringsteksten for støtteordningen


Husk at når man er ferdig med å registrere anmodning om utbetaling, så må man eksplisitt klikke på [Send inn] knappen for å sende endelige anmodningen til forvalter.Hvordan registrere en utbetalingsanmodning


1. Logg inn i systemet og åpne tilsagnsregister ved å klikke på [Tilsagn] i hovedmenyen
2. Velg den grønne knappen "Utbetaling" til høyre for det aktuelle tilsagnet


(Klikk på bildene for å gjøre dem større)3. Klikk på knappen "Ny anmodning om utbetaling"


4. Klikk på nedtrekksmenyen nederst og velg om anmodning skal være en delutbetaling eller sluttutbetaling


5. Fyll ut alle obligatoriske felt (*).
Klikk deretter på [Lagre og neste] for å komme til neste side


6. Fyll ut status/sluttrapporten. Alle felt må fylles ut før man kan gå videre. Spørsmål her er bestemt av forvalter selv, dersom man lurer på hva man skal fylle ut må man ta direkte kontakt med kommune/fylke man søker hos.
Klikk deretter på [Lagre og neste]7. Angi akkumulerte kostnader for prosjektet.
Klikk deretter på [Lagre og neste]8. Velg fil/vedlegg som skal lastes opp, og klikk på [Last opp nytt vedlegg]. Dersom flere en ett vedlegg skal lastes opp må de lastes opp én om gangen. Klikk på "Start opplastning" for hver enkelt fil. Opplastede filer vil umiddelbart vises i listen under.
Klikk på [Lagre og avslutt].

Du må trykke knapp "Lagre og avslutt" i fanen Vedlegg for å kunne sende inn anmodningen.9. Det er nå mulig å sende inn anmodningen.

Merk at anmodning kan ikke redigeres etter innsendelse, så pass på at den er ferdig utfylt og at alle vedlegg er lagt til før du sender den inn. For å redigere anmodningen igjen klikk på tittelen/beskrivelsen med blyant-ikon.

Klikk på knappen [Send inn] for å sende inn fullført anmodning10. Signér/bekreft innsendelse. Kryss av bekreftelseboksen og klikk på [Send inn anmodning]. Du har nå sendt inn anmodningen til saksbehandler.