Når du som søker har fått brev om innvilget søknad (tilsagn) fra din kommune/fylkeskommune må du selv logge inn i systemet (altså www.regionalforvaltning.no) og sende inn utbetalingsanmodning til forvalter.

I tillegg til å anmodning om et beløp så må du også fylle ut annen informasjon i skjemaet som:

 • kontonummer beløpet skal betales til
 • en verbal statusrapport som består av ett eller flere felter
 • en tabell som viser akkumulerte kostnader (så langt i prosjektet) med utgangspunkt i godkjent kostnadsplan
 • laste opp vedlegg som er krevd av forvalter


Husk at når man er ferdig med å registrere anmodning om utbetaling, så må man eksplisitt klikke på [Send inn] knappen for å sende endelige anmodningen til forvalter.


Hvordan registrere en utbetalingsanmodning

Under beskriver vi hvordan du oppretter og fyller ut en utbetalingsanmodning.


1. Logg inn i din brukerkonto og finn tilsagnet ditt ved å klikke på fanen [Tilsagn] i toppmenyen

2. Trykk på den grønne knappen "Utbetaling" som ligger til høyre for tilsagnet.


Klikk på bildet for å gjøre det større3. På neste skjermbildet vil du se en liste over alle innsendte og/eller påbegynte utbetalingsanmodninger.

Klikk på knappen til venstre på skjermbildet som heter [Ny anmodning om utbetaling] for å opprette en ny anmodning.4. Les gjennom informasjonsteksten øverst på skjermbildet. Trykk deretter på nedtrekksmenyen nederst og velg om anmodning skal være en delutbetaling eller sluttutbetaling.

Klikk på [Opprett ny anmodning] for å komme til skjema for utfylling.


5. Fyll ut alle obligatoriske felt markert med rød stjerne (*).

Klikk på [Lagre og neste] for å komme til neste side.


6. Fyll ut statusrapport eller sluttrapport.

 • Rent teknisk så må alle tekstfelt i utbetalingsanmodninger være utfylt før den kan sendes inn. 
 • Dersom du f.eks har fått beskjed av saksbehandler at du ikke behøver å svare på disse spørsmålene så kan du f.eks skrive "ikke relevant" som svar i tekstfelt.
 •  Om du trenger hjelp til å besvare disse spørsmålene må du kontakte din saksbehandler.


Klikk på [Lagre og neste] for å komme til neste side.7. Tabell her viser akkumulerte kostnader med utgangspunkt i godkjent kostnadsplan. 

 • Under kolonnen [Akkumulert]  skal søker fylle ut akkumulerte kostnader så langt i prosjektets forløp.


Klikk på [Lagre og neste] for å komme til neste side.
8. På denne siden kan søker laste opp vedlegg som er krevd av forvalter. Dette vil trolig være dokumentert i tilsagnsbrev og/eller publiseringsteksten for støtteordningen.

 • Trykk på knappen "Velg fil" og velg filen som skal lastes opp. Klikk på [Start opplastning] for å laste opp vedlegget.
 • Det er kun mulig å laste opp én fil av gangen. 
 • Opplastede filer vil umiddelbart vises i listen under.


Klikk deretter på [Lagre og avslutt].
9. Det er nå mulig å sende inn anmodningen

 •  Dersom anmodningen viser rød tekst "Ikke ferdig utfylt" betyr dette at et eller flere felt mangler tekst. Trykk på beskrivelsen på anmodningen (blyant-icon) for å redigere den.

 • Dobbeltsjekk at anmodnigen er ferdig utfylt og at ingen vedlegg mangler.


Når anmodningen er fullført og klar for innsendelse, klikk på grønn knapp [Send inn].10. Signér/bekreft innsendelse.

Kryss av bekreftelseboksen og klikk på [Send inn anmodning]. Du har nå sendt inn anmodningen til saksbehandler.

Kan jeg endre enn innsendt utbetalingsanmodning?


Kort svar på dette spørsmålet er Nei. Når en utbetalingsanmodning er innsendt vil den være låst for endringer.

Om du f.eks har glemt å laste opp et vedlegg, eller ønsker å gjøre endringer så må du ta direkte kontakt med din saksbehandler (eller forvalter du har søkt hos) og gi dem beskjed.


Forvalter kan velge å rette opp i små feil, eller låse opp anmodnignen for deg slik at du selv kan endre den.