Utbetalingsanmodning

Anmode om utbetaling
Når du som søker har fått brev om innvilget søknad (tilsagn) fra din kommune/fylkeskommune må du selv logge inn i systemet (altså www.regionalforvaltn...
Tue, 5 Mar, 2024 ved 9:29 AM
Registrere MRS-rapport (ikke lenger i bruk)
Bruk av MRS-rapport er fra og med 2015 ikke lenger obligatorisk og blir etter hvert fullstendig utfaset av systemet. Enkelte fylkeskommuner bruker fortsatt ...
Mon, 18 Jan, 2016 ved 11:47 AM