Utbetalingsanmodning

Anmode om utbetaling
Når du som søker har fått brev om innvilget søknad (tilsagn) må du selv logge inn i systemet og sende inn utbetalingsanmodning til forvalter. I til...
Thu, 6 Jan, 2022 at 1:49 PM
Registrere MRS-rapport (ikke lenger i bruk)
Bruk av MRS-rapport er fra og med 2015 ikke lenger obligatorisk og blir etter hvert fullstendig utfaset av systemet. Enkelte fylkeskommuner bruker fortsatt ...
Mon, 18 Jan, 2016 at 11:47 AM