Utbetalingsanmodning

Anmode om utbetaling
Når du som søker har fått brev om innvilget søknad (tilsagn) må du selv logge inn i systemet og sende inn utbetalingsanmodning til forvalter. I til...
Mon, 31 Mai, 2021 at 12:11 PM
Registrere MRS-rapport (ikke lenger i bruk)
Bruk av MRS-rapport er fra og med 2015 ikke lenger obligatorisk og blir etter hvert fullstendig utfaset av systemet. Enkelte fylkeskommuner bruker fortsatt ...
Mon, 18 Jan, 2016 at 11:47 AM