I Regionalforvaltning.no er det ikke mulig å fullstendig slette egen profil (søker-rolle) med alle data på permanent basis. Dette har bl.a. sammenheng med hvordan systemet rent teknisk er designet og behov for å ivareta dataintegritet i systemet.


Det er likevel mulig å "slette" egen brukerkonto fra søker-rollen som forklart under. Med sletting i denne sammenheng blir brukerkonto gjort fullstendig usynlig i systemet og det vil ikke lenger være mulig å benytte den for pålogging til søker-rollen.


Vi forklarer under hvordan hhv brukerkonto og søknad kan slettes fra en søker-rolle ved å illustrere dette med et par bilder. Vær oppmerksom på at dersom du sletter samtlige brukere i søker-rollen vil det ikke lenger være mulig å logge inn i søker-rollen. Dersom dette har inntruffet ved et uhell må du ta kontakt med support via brukerstøtte systemet her.
Slette brukerkonto


Innlogget i søker-rollen har du mulighet til å slette brukerkonto som illustrert under. Dersom du skal overføre søker-rollen til annen person, må du huske å opprette ny brukerkonto på annen person før du sletter egen.
Slette en søknad

Forutsetning for sletting av søknad er som følger:

  • søknad er ikke sendt til forvalter
  • søknad er ikke låst
  • det er ikke knyttet relatert informasjon på forvaltersiden som utbetalinger/rapporter


For å slette søknad markerer du aktuell søknad i rute til vensre. Deretter velger du "Slett" nederst til høyre. Kun én søknad kan slettes av gangen.


Dersom søknad allerede er innsendt (og dermed låst) må du kontakte din saksbehandler og be forvalter om å låse opp saken. Når saken har blitt låst opp kan den slettes