I RF13.50 er det ikke mulig å fullstendig slette egen profil (søker-rolle) med alle data på permanent basis. Dette har bl.a. sammenheng med hvordan systemet rent teknisk er designet og behov for å ivareta dataintegritet i systemet.


Men det er mulig å "slette" egen brukerkonto fra søker-rollen som forklart under. Med sletting i denne sammenheng blir brukerkonto gjort fullstendig usynlig i systemet og det vil ikke lenger være mulig å benytte den for pålogging til søker-rollen.


Vi forklarer under hvordan hhv brukerkonto og søknad kan slettes fra en søker-rolle ved å illustrere dette med et par bilder. Vær oppmerksom på at dersom du sletter samtlige brukere i søker-rollen vil det ikke lenger være mulig å logge inn i søker-rollen. Dersom dette har inntruffet ved et uhell må du ta kontakt med support via brukerstøtte systemet her.


Slette brukerkonto

Innlogget i søker-rollen har du mulighet til å slette brukerkonto som illustrert under. Dersom du skal overføre søker-rollen til annen person, må du huske å opprette ny brukerkonto på annen person før du sletter egen.Slette en søknad

Forutsetning for sletting av søknad er som følger:

  • søknad er ikke sendt til forvalter
  • søknad er ikke låst
  • det er ikke knyttet relatert informasjon på forvaltersiden som utbetalinger/rapporter