I RF1350 har en mulighet til å overføre søknader og tilsagn til en annen bruker. Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende problemstillinger:

  • Administrator (forvalter) ønsker å flytte et internt opprettet tilsagn til en ekstern søker-rolle slik at prosjekteier (søker) selv kan følge opp tilsagnet for å anmode om utbetaling. Før tilsagnet kan flyttes må prosjekteier (søker) ha opprettet en søker-rolle på Regionalforvaltning.no som tilsagnet skal overføres til
  • Prosjekteier (søker) i en organisasjon har ikke lenger tilgang til søker-rollen hvor tilsagn er registrert som nå må følges opp med anmodning om utbetaling. Dette kan skyldes flere forhold som tidligere kollega har sluttet eller er utilgjengelig av ulike årsaker
  • Søker har flere kontoer og vil samle alle prosjektene på ett sted


Følg instruksjonen under for å lære hvordan man flytter en sak.1. Finn søknaden som skal flyttes

Etter innlogging, gå til fanen "Søknader" i toppmenyen. Finn saken som skal flyttes og klikk på tannhjul for å åpne saksbehandlingsvindu. Her kan du benytte filtrering for å finne aktuell sak.2. Flytt søknaden

Klikk på aktiv tekst "Flytt til bruker".3. Finn søker som skal ha tilgang til saken, og overfør prosjektet

  • I søkefelt på dette skjermbildet kan du søke på enten fornavn, etternavn (ikke begge navn samtidig), virksomhetsnavn, brukernavn eller organisasjonsnummer
  • Skriv inn søkeord i søkefeltet, og trykk på "Finn poster". Sett kryss i ruten til venstre for aktuell bruker
  • Sett kryss for å bekrefte overføring innenfor blått felt, og trykk på "Overfør til valgte bruker"


Søknaden skal nå være overført, altså flyttet til ny søker.Obs: Dersom du ikke finner den aktuelle kontoen/personen i listen kan det hende de f.eks har registrert feile opplysninger, eller at de ikke har registrert en brukerkonto enda. I så fall kan du kontakte den aktuelle personen og spørre om de har husket å registrere en brukerkonto, og be dem om å oppgi sitt brukernavn.