Hvordan gjøre det?

Låse opp søknad for redigering
OBS! Beskjed til søkere: Dersom du som søker har behov for å låse opp og gjøre endringer på en innsendt søknad må du kontakte forvalter (kommune/fylkes...
Fri, 21 Apr, 2023 ved 2:53 PM
Flytte sak til ekstern søker-rolle
  I RF1350 har en mulighet til å overføre søknader og tilsagn til en annen bruker. Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:36 PM
Automatisk overføring av søknad til arkiv
I denne artikkelen viser vi hvordan Administrator i forvalter-rollen aktiverer funksjonen for automatisk overføring av søknad til arkiv. Som standard er ark...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:37 PM
Årsrapportering veiviser
*Merknad til video: I saksbehandlingsvindu under fanen "KMD" skal man nå også velge "Utdypningskategorier" i det blå feltet nederst på...
Tue, 11 Apr, 2023 ved 10:27 AM
Filtrering og funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister
I denne artikkelen vil vi gi en forklaring på filtreringsalternativer og andre funksjoner i søknad- og tilsagnsregisteret. For å få åpne «Søknad- og ti...
Wed, 10 Mai, 2023 ved 12:13 PM
Send påloggingsinformasjon til søker
Saksbehandler kan bistå søker dersom de har glemt brukernavn/passord til søker-rollen hvor søknad ble opprettet. Det er lagt inn funksjonalitet under saksbe...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 1:39 PM
Rapportere på kompensasjonsmidler til KMD
Denne artikkelen går gjennom alle steg som må gjøres for å fullføre rapportering på kompensasjonsmidler til KDD. Under ser du hva som må gjennomføres i rikt...
Fri, 24 Jun, 2022 ved 8:08 AM