Hvordan gjøre det?

Årsrapportering veiviser
*Merknad til video: I saksbehandlingsvindu under fanen "KMD" skal man nå også velge "Utdypningskategorier" i det blå feltet nederst på...
Fri, 18 Feb, 2022 at 8:30 AM
Rapportere på kompensasjonsmidler til KMD
Denne artikkelen går gjennom alle steg som må gjøres for å fullføre rapportering på kompensasjonsmidler til KDD. Under ser du hva som må gjennomføres i rikt...
Fri, 24 Jun, 2022 at 8:08 AM
Låse opp søknad for redigering
OBS! Beskjed til søkere: Dersom du som søker har behov for å låse opp og gjøre endringer på en innsendt søknad må du kontakte forvalter (kommune/fylkes...
Tue, 7 Jun, 2022 at 10:41 AM
Flytte sak til ekstern søker-rolle
  I RF1350 har en mulighet til å overføre søknader og tilsagn til en annen bruker. Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende...
Tue, 28 Sep, 2021 at 10:02 AM
Automatisk overføring av søknad til arkiv
I denne artikkelen viser vi hvordan Administrator i forvalter-rollen aktiverer funksjonen for automatisk overføring av søknad til arkiv. Som standard er ark...
Tue, 22 Feb, 2022 at 10:25 AM
Funksjonalitet i søknad- og tilsagnsregister
I denne artikkelen vil vi forklare funksjoner i søknad- og tilsagnsregisteret. For å komme til «Søknad- og tilsagnsregister» klikk på Søknader i hovedm...
Fri, 13 Des, 2019 at 8:14 AM
Send påloggingsinformasjon til søker
Saksbehandler kan bistå søker dersom de har glemt brukernavn/passord til søker-rollen hvor søknad ble opprettet. Det er lagt inn funksjonalitet under saksbe...
Thu, 13 Jan, 2022 at 10:48 AM