I Regionalforvaltning.no har forvalter mulighet til å overføre søknader og tilsagn til en annen brukerkonto. Merk følgende:


  • Denne rutinen kan kun utføres av brukere med rollen "Administrator". Brukere med rolle "Saksbehandler" har ikke rettigheter til å overføre søknader
  • Vi som jobber i teknisk brukerstøtte har ikke rettigheter til å utføre denne rutinen uten en skriftlig bekreftelse fra forvalter du/dere har søkt hos
Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende problemstillinger:

  • Prosjekteier (søker) har ikke lenger tilgang til søker-rollen hvor tilsagn opprinnelig ble registrert. Søknaden må følges opp med anmodning om utbetaling. Tidligere kollega som registrerte søknaden har f.eks sluttet eller er utilgjengelig av ulike årsaker
  • Administrator (forvalter) ønsker å flytte et internt opprettet tilsagn til en ekstern søker-rolle slik at prosjekteier (søker) selv kan følge opp tilsagnet for å anmode om utbetaling. Før tilsagnet kan flyttes må prosjekteier (søker) ha opprettet en søker-rolle på Regionalforvaltning.no som tilsagnet skal overføres til
  • Søker har flere kontoer og vil samle alle prosjektene sine på ett sted


Hvordan flytte/overføre søknad


Denne rutinen kan kun utføres av bruker med rolle Adminstrator i forvalter-rollen.


Etter innlogging, gå til fanen "Søknader" i toppmenyen. Finn saken som skal flyttes og åpne saksbehandlingsvinduet (se bildet under for veiledning).

Du står nå i saksbehandlingsvinduet. Klikk på aktiv tekst "Flytt til bruker", som vist på bildet nedenfor.

Finn aktuell brukerkonto, og overfør prosjektet:

  1. I søkefeltet kan du søke på enten fornavn, etternavn (ikke begge navn samtidig), virksomhetsnavn, brukernavn eller organisasjonsnummer. Her kan det f.eks være lurt å spørre søker hva deres brukernavn er dersom de f.eks har flere kontoer

  2. Skriv inn søkeord i søkefeltet, og trykk på "Finn poster"

  3. Sett kryss i ruten til venstre for korrekt bruker og bekreft overføring innenfor blått felt

  4. Trykk på "Overfør til valgte bruker"

  5. Søknaden er nå overført

Se videoen under for veiledning