I Regionalforvaltning.no har forvalter mulighet til å overføre søknader og tilsagn til en annen brukerkonto. Merk at denne rutinen kan kun utføres av forvalter dere har søkt oss. Vi som jobber med teknisk brukerstøtte har ikke rettigheter til å utføre denne rutinen uten en skriftlig bekreftelse fra forvalter. 

Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende problemstillinger:

 • Prosjekteier (søker) har ikke lenger tilgang til søker-rollen hvor tilsagn opprinnelig ble registrert. Søknaden må følges opp med anmodning om utbetaling. Tidligere kollega som registrerte søknaden har f.eks sluttet eller er utilgjengelig av ulike årsaker
 • Administrator (forvalter) ønsker å flytte et internt opprettet tilsagn til en ekstern søker-rolle slik at prosjekteier (søker) selv kan følge opp tilsagnet for å anmode om utbetaling. Før tilsagnet kan flyttes må prosjekteier (søker) ha opprettet en søker-rolle på Regionalforvaltning.no som tilsagnet skal overføres til
 • Søker har flere kontoer og vil samle alle prosjektene sine på ett sted


Følg instruksjonen under for å lære hvordan man flytter en sak.1) Finn søknaden som skal flyttes

Etter innlogging, gå til fanen "Søknader" i toppmenyen. Finn saken som skal flyttes og åpne saksbehandlingsvindu. Husk å benytte filtrering for å finne aktuell sak.


Saksbehandlingsvindu åpnes enten ved å klikke på tannhjul (som vist på bildet under), eller ved å velge rød meny til venstre og deretter "saksbehandling".2) Flytt søknaden

Klikk på aktiv tekst "Flytt til bruker".3) Finn søker som skal ha tilgang til saken, og overfør prosjektet

 • I søkefelt kan du søke på enten fornavn, etternavn (ikke begge navn samtidig), virksomhetsnavn, brukernavn eller organisasjonsnummer
 • Skriv inn søkeord i søkefeltet, og trykk på "Finn poster"
  - Dersom du ikke finner riktig bruker i listen kan du spørre søker om brukernavn de benytter for innlogging i systemet. 
  - Dersom søker ikke disponerer en brukerkonto må de opprette dette før søknaden kan overføres.
 • Sett kryss i ruten til venstre for aktuell bruker og bekreft overføring innenfor blått felt
 • Trykk på "Overfør til valgte bruker". 
 • Søknaden er nå overført.

Se videoen under for veiledning