I Regionalforvaltning.no har forvalter mulighet til å overføre søknader og tilsagn til en annen brukerkonto. Flytting av sak til en ekstern søker-rolle kan benyttes for følgende problemstillinger:

  • Prosjekteier (søker) har ikke lenger tilgang til søker-rollen hvor tilsagn opprinnelig ble registrert. Søknaden må følges opp med anmodning om utbetaling. Tidligere kollega som registrerte søknaden har f.eks sluttet eller er utilgjengelig av ulike årsaker
  • Administrator (forvalter) ønsker å flytte et internt opprettet tilsagn til en ekstern søker-rolle slik at prosjekteier (søker) selv kan følge opp tilsagnet for å anmode om utbetaling. Før tilsagnet kan flyttes må prosjekteier (søker) ha opprettet en søker-rolle på Regionalforvaltning.no som tilsagnet skal overføres til
  • Søker har flere kontoer og vil samle alle prosjektene sine på ett sted


Følg instruksjonen under for å lære hvordan man flytter en sak.1) Finn søknaden som skal flyttes

Etter innlogging, gå til fanen "Søknader" i toppmenyen. Finn saken som skal flyttes og åpne saksbehandlingsvindu. Husk å benytte filtrering for å finne aktuell sak.


Saksbehandlingsvindu åpnes enten ved å klikke på tannhjul (som vist på bildet under), eller ved å velge rød meny til venstre og deretter "saksbehandling".2) Flytt søknaden

Klikk på aktiv tekst "Flytt til bruker".3) Finn søker som skal ha tilgang til saken, og overfør prosjektet

  • I søkefelt på dette skjermbildet kan du søke på enten fornavn, etternavn (ikke begge navn samtidig), virksomhetsnavn, brukernavn eller organisasjonsnummer
  • Skriv inn søkeord i søkefeltet, og trykk på "Finn poster"
  • Dersom du ikke finner riktig bruker i listen kan du spørre søker om brukernavn de benytter for innlogging i systemet. Dersom søker ikke har en brukerkonto må de opprette dette før søknaden kan overføres.
  • Sett kryss i ruten til venstre for aktuell bruker og bekreft overføring innenfor blått felt
  • Trykk på "Overfør til valgte bruker"Søknaden skal nå være overført til ny søker.Se videoen under for veiledning