2012-Kommunale næringsfond (KNF-skjema)


Det er utviklet et forenklet og mer tilpasset og enklere elektronisk skjema for utfylling av søknader til type kommunale næringsfond. Dette blir endelig publisert i systemet tirsdag 07.01.2014. Vi beskriver her funksjonalitet knyttet til det ny skjemaet.


Generell funksjonalitet

Det elektroniske skjema for kommunale næringsfond er forskjellig fra standard søknadsskjema hva gjelder følgende:

 • Innholdsmessig
  • KNF skjema er mindre omfattende hva gjelder antall felter generelt
  • KNF skjema inneholder kun 1 kontakt på søknad versus 3 kontakter på standard skjema
  • KNF skjema inneholder økonomiske planer for ett år versus mulighet for 1-5 år på standard skjema
 • Layoutsmessig
  • KNF skjema består av totalt 6 sider (hovedfaner) for utfylling uten undernivåfaner i tillegg
  • KNF skjema består av 1 side (Side 7) for innsendelse og kontroll av utfylt søknad
 • Business logikk
  • sidene 2-6 blir først aktivert når søknadstype er valgt på side 1
  • KNF skjema inneholder kode som endrer ledetekster på enkelte felter avhengig av valgte søknadstype
  • KNF skjema inneholder kode for kontroll av obligatoriske felter under utfylling med fargelegging av manglende utfylte felterAktivere KNF-skjema på støtteordning


Forvalter bestemmer selv hvilket elektronisk skjema skal benyttes på en støtteordning. Dette konfigureres på standard redigeringsbilde for støtteordning som vist på bildet ovenfor. Vennligst merk følgende ang. bruk av nytt skjema:

 • på en eksisterende støtteordning vil kun nye søknader opprettet etter endring benytte nytt skjema, mao. gamle søknader vil alltid åpnes i standard skjema, denne logikk gjelder også under produksjon av standard PDF på søknad
 • dersom dere har konfigurert bruk av egen dokumentmaler på støtteordningen, er det det fortsatt de som benyttes under dokumentproduksjon


Side 1 - Søknadstype

Business logikk

 • valg av søknadstype er obligatorisk og sidene 2-6 er ikke tilgjengelig før valg er gjort
 • valg av søknadstype trigger ulike ledetekster på neste side


Side 2 - Kontaktopplysninger


Business logikk

 • dersom valgte søknadstype er satt til "ikke forretningsdrift", endres ledetekst som følger:
  • feltet Søker/selskap endres til Navn på organisasjon eller enkeltperson
 • informasjon om obligatoriske felter nede til venstre på siden
 • manglende utfylte felter blir merket med rød farge ved lagring
 • feltet org.nr er kun obligatorisk for virksomheter som har dette og søker har svart "Ja" på dette
 • ett av type telefon feltene må være utfylt, ellers merkes mobil feltet som obligatorisk
 • ett av type postadresse feltene må være utfylt, ellers merkes postadresse (ikke postboks) som obligatoriskSide 3 - Prosjektinformasjon


Business logikk

 • dersom valgte søknadstype er satt til "ikke forretningsdrift", endres ledetekst som følger:
  • feltet Type virksomhet endres til Type støttemottaker (enkeltperson, lag, forening, annet)
  • feltet Forretningside (Maks 500 tegn) endres til Mål og innhold med prosjektet (Maks 500 tegn)
  • feltet Eiersammensetning endres til Deltakere i prosjektet utover støttemottaker (fylles bare ut hvis det er flere)
 • feltene prosjektnavn, type virksomhet og forretningside er obligatorisk
Side 4 - Informasjon om økonomiBusiness logikk

 • det er obligatorisk at alle kostnader blir finansiert av spesifiserte finansieringsplan, mao. sum beløp i finansieringsplan skal være lik sum beløp kostnadsplan
 • feltet beskriv tidligere støtte er kun obligatorisk dersom søker har svart "Ja" på spørsmål om tidligere støtte
 • med unntak av felt ovenfor er alle andre verbale felter obligatoriskSide 5 - Kommune

Business logikk

 • det obligatorisk å krysse av for minimum en kommuneSide 6 - Vedleggsliste


Business logikk

 • teknisk sett er det ingen "showstopper" om ingen vedlegg lastes opp, søker må manuelt sjekke publiseringstekst om det er vilkår på vedlegg
 • side 6 er siste side for utfylling av data, når søker klikker [Lagre og neste] blir hele søknaden validert med følgende arbeidsflyt:
  • dersom det er manglende utfylling på en tidligere side åpnes denne automatisk og manglende utfylte felter er fargelagt
  • dersom søknad er fullstendig utfylt blir "Side 7" aktivert og åpnetSide 7 - Søknad klar for innsendelse


Business logikk

 • fullstendig utfylt søknad sendes direkte inn til forvalter fra "Side 7" som vist over
 • informasjonsplakat dokumenterer hva søker må gjøre for å sende inn søknad
 • søker kan åpne komplett søknad i format PDF eller Word for gjennomsyn før innsendelse
 • rutine for innsendelse fra denne siden er for øvrig teknisk sett identisk med ordinær rutine for innsendelse:
  • søknad blir låst og innsendt dato blir lagt på søknad

  • e-post blir sendt til arkiv hos forvalter med alle vedlegg og PDF versjon av søknad
  • kvittering blir sendt til søkerStandard dokumentmal for KNF skjema

Standard dokumentmal "KNF2014.DOCX" for KNF skjema ligger tilgjengelig under dokumentmaler. Den har litt annet design og er tilsvarende som vist på bildet under.