Videoveiledningen over beskriver hvordan man oppretter et nytt budjsettområde og hvordan man overfører ledig fondskapital fra et budsjettområde til et annet.Vi viser her med bildesekvens under:
1) Hvordan et nytt budsjettområde (regnskapsår) opprettes i systemet. 

2) Hvordan bevilgning (altså midler) fra fylkeskommunen legges til på et budsjettområde

Klikk på bildene for å gjøre dem større.- Det nye budsjettområdet er nå lagt til. På bildet under viser vi hvordan man legger til en regnskapsmessig transaksjon på det nye budsjettområdet. I dette tilfellet legger vi til bevilgningen som kommunen har mottatt fra fylkeskommunen.