Utrapportering og regnskap

Utrapportering i Søknad-og tilsagnsregister
I Regionalforvaltning.no kan man ta ut rapporter med excel og utforme disse etter behov med pivot. Utrapportering •    Standard utvalg for utrapp...
Mon, 31 Mai, 2021 at 11:46 AM
Overføre ubrukt fondskapital og redigere saldo på budsjettår
Bakgrunn og beskrivelse av prosedyre For et standard kommunalt næringsfond vil det være 1 stk budsjettområde pr. tilsagnsår.  Når årsrapportering er f...
Fri, 26 Nov, 2021 at 2:46 PM
Opprette nytt budsjettområde
Videoveiledningen over beskriver hvordan man oppretter et nytt budjsettområde og hvordan man overfører ledig fondskapital fra et budsjettområde til et ...
Thu, 21 Jan, 2021 at 11:29 AM
Legg til et nytt budsjettområde på ramme og overfør ubrukt fondskapital
Vi viser her steg-for-steg følgende: (1) Hvordan man legger til et nytt budsjettområde for nytt år. (2) Hvordan overføre ubrukt fondskapital fra forrige b...
Thu, 1 Jul, 2021 at 9:20 AM
Legge til renter og udisponerte midler
Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune  Viser her med bilder sekvens hvordan renter og udisponerte midler legges inn på et budsjettområde. ...
Mon, 1 Jul, 2019 at 2:54 PM
KMD veileder kategorier for rapportering
Innholdsfortegnelse På denne siden finner du veileder på KMD kategorier for følgende perioder: 2020 KNF Covid-19 2018 2017 2015-2016 2014 B...
Mon, 1 Nov, 2021 at 10:54 AM
Rapportering og regnskapsføring av omstillingsmidler
Hvordan regnskapsføre omstillingsmidler Vi dokumenterer her ønsket "regnskapsføring" av type omstillingsmidler i Regionalforvaltning.no. F...
Wed, 11 Feb, 2015 at 11:27 AM
Rammer
Hovedfanen Ramme/regnskap inneholder de ulike elementene som gjør det mulig å knytte et enkelt tilskudd opp mot støtteordning, ramme, innsatområde eller bal...
Mon, 29 Jun, 2020 at 4:03 PM
Balansekonto
I RF13.50 er det mulig å legge inn balansekontoer. Disse har til hensikt å være en oversikt over gitte tilsagn og hvor mye som er utbetalt. Balansekonto kny...
Fri, 4 Des, 2020 at 8:36 AM