Ramme/Regnskap

Opprette nytt budsjettområde
Videoveiledningen over beskriver hvordan man oppretter et nytt budjsettområde og overfører ledig fondskapital fra et budsjettområde til et annet. ...
Wed, 7 Feb, 2024 ved 8:40 AM
Registrer Ramme og Bevilgning
Hovedfanen Ramme/regnskap inneholder de ulike elementene som gjør det mulig å knytte et enkelt tilskudd opp mot støtteordning, ramme, innsatområde eller bal...
Thu, 9 Mar, 2023 ved 9:49 AM
Overføre ubrukt fondskapital og redigere saldo på budsjettår
Bakgrunn og beskrivelse av prosedyre For et standard kommunalt næringsfond vil det være 1 stk budsjettområde pr. tilsagnsår.  Når årsrapportering e...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 9:15 AM
Legg til et nytt budsjettområde og overfør ubrukt fondskapital
Vi viser i denne veiledningen følgende: 1) Hvordan man legger til et nytt budsjettområde for nytt år. 2) Hvordan man overføre ubrukt fondskapital mellom...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 9:13 AM
KMD veileder kategorier for rapportering
Innholdsfortegnelse På denne siden finner du veileder på KMD kategorier for følgende perioder: 2020 KNF Covid-19 2018 2017 2015-2016 2014 B...
Mon, 1 Nov, 2021 ved 10:54 AM
Legge til renter og udisponerte midler
Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune  Viser her med bilder sekvens hvordan renter og udisponerte midler legges inn på et budsjettområde. ...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 9:16 AM
Balansekonto
I RF13.50 er det mulig å legge inn balansekontoer. Disse har til hensikt å være en oversikt over gitte tilsagn og hvor mye som er utbetalt. Balansekonto kny...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 9:34 AM
Rapportering og regnskapsføring av omstillingsmidler
Hvordan regnskapsføre omstillingsmidler Vi dokumenterer her ønsket "regnskapsføring" av type omstillingsmidler i Regionalforvaltning.no. Fo...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 9:30 AM