Fra Torbjørn Trane Jensen - Nordland fylkeskommune 


Viser her med bilder sekvens hvordan renter og udisponerte midler legges inn på et budsjettområde.