For søker er det mulig å sende e-post til egen e-post adresse med søknad (PDF) og vedlegg lastet opp. Denne e-post er tilsvarende e-post som automatisk går til arkiv hos forvalter. Bildene under forklarer hvor dette gjøres i søker-rollen.


Merk: dersom du ønskerå trigge utsendelse av et innvilget tilsagn vil du finne denne under fanen "Tilsagn" i hovedmenyen.