SPINE AS er ansvarlig for bruker-støtte på bruken av www.regionalforvaltning.no. Spørsmål relatert til spesikke støtteordninger eller regional utvikling nasjonalt, må rettes til respektive forvaltningsorgan som forklart under.

  • Har du spørsmål relatert til en spesifikk støtteordning eller innholdsmessige spørsmål knyttet til søknad må du kontakte forvalter av ordningen eller din saksbehandler.

    Forvalter vil være fylkeskommune, kommune eller annen offentlig organisasjon som har opprettet støtteordningen. Les gjennom publiseringsteksten for ordningen eller se på forvalter sine hjemmesider for å finne kontaktinformajon.
    Søk etter støtteordninger og les publiseringstekst på denne lenken: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?

  • Har du spørsmål relatert til regional utvikling og forvaltning generelt som ikke er relatert til en spesifikk støtteordninger, må du kontakte KDD på regionalpolitisk avdeling telefonummer 22242701.

  • Har du spørsmål knyttet til bruk av www.regionalforvaltning.no rent teknisk, kan du kontakte support via bruker-støtte på disse sidene eller pr. telefon på 410 09 000