Forvalter kan lage Word dokumenter lokalt og laste disse opp i programmet. Deretter kan disse benyttes for å produsere søknadsbrev, tilsagnsbrev etc. Bruk av fletting forenkler denne prosessen slik at samme brev skrives ut med forskjellig innhold til forskjellige mottakere. Fletting er ganske enkelt, man legger inn felter i maldokumentet sitt, som automatisk fylles med korrekt informasjon fra en datakilde. Det er forvalteren selv som bestemmer hva slags informasjon som skal være med i de forskjellige brevene, men navnet på feltene som skal fylles med informasjon, bestemmes av systemet og angis i en liste. Forvalteren må finne riktig feltnavn i listen og plassere dette på rett sted i malen sin.


For å åpne dokumentmalarkivet, gjør følgende: 

 • Klikk på [System] i hovedmenyen.
 • Klikk deretter på [Dokumentmalarkiv] i menyen til venstre på siden.


Fra dokumentmalarkivet kan administrator gjør følgende:

 • Laste ned standard maler og redigere de etter spesifikke behov.
 • Dokumentet Alleflettekoder2014.docx inneholder flettekodene systemet benytter.
 • Last opp egendefinerte maler, som kan brukers til å produsere saksdokumenter.


Video 1: Vi har publisert en video som viser hvordan administrator kan laste ned systemmaler, tilpasse de til eget behov og deretter bruke malene til dokumentproduksjon: Klikk på lenken under for å se video:


Video 2: Vi har publisert en video som viser hvordan administrator kan laste ned systemmaler, legge til flere flettefelter etter eget behov og deretter bruke malene til dokumentproduksjon. Klikk på lenken under for å se video:


Merk: Egendefinerte dokumentmaler må overstyre standard maler for å bli brukt i dokumentproduksjon. Dette må endres på selve støtteordningen de skal benytte 
For å laste opp dokumenter, gjør følgende:

 • Fra dokumentmalarkivet klikk på [Last opp nytt dokument] nederst på siden.Siden "Last opp ny dokumentmal" åpnes:

 • Velg dokumentet du vil laste opp
 • Klikk [Last opp dokument] for å komme til neste side.
Siden "Endre egen dokumentmal" åpnes:
 • Velg hvilken type dokumentmal det er.
 • Det er valgfritt å krysse av hvilke støtteordninger malen gjelder for.
 • Klikk [Lagre og lukk] for å fullføre opplastingen.Dokumentmalarkivet åpnes:
 • Her vil du se at dokumentet har blitt lastet opp.
 • Klikk på filnavnet til dokumentet for å endre egenskapene.


For å slette et dokument, gjør følgende:

    Kryss av for dokumentet som skal slettes.

    Velg [Slett dokumenter]

    Bekreft sletting [OK]

    Dokumentet er slettet

Merk: Det er ikke mulig å slette ett dokument som overstyrer standard maler i en støtteordning. Gå inn på støtteordningen for å endre dette.