Dokumentproduksjon

Dokumentproduksjon og bruk av flettefelter
Artikkeloversikt Dokumentproduksjon Last ned og tilpass dokumentmal Flettefelt Last opp dokumentmal Veiledningsvideoer Dokumentproduksjon RF1...
Tue, 16 Nov, 2021 ved 10:25 AM
Produsere tilsagnsbrev
Fra dette menyvalget kan det lages tilsagnsbrev eller avtaler om prosjektsamarbeid. Disse vil normalt bli laget etter at det er fattet vedtak om å gi støtte...
Tue, 16 Nov, 2021 ved 10:36 AM
Prosjektoversikt/rapporter
I søknad- og tilsagnsregisteret kan en ta ut en prosjektoversikt i ulike formater for deretter å bearbeide eller sortere den etter eget ønske. Fra søknad...
Tue, 16 Nov, 2021 ved 10:42 AM
Utrapportering i Søknad-og tilsagnsregister
I Regionalforvaltning.no kan man ta ut rapporter med excel og utforme disse etter behov med pivot. Utrapportering •    Standard utvalg for utrap...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 8:34 AM
Flettefelter - Utbetaling
Alfabetisk oversikt flettefelter på anmoding/anvisning (Revidert 12.06.2018)   Feltnavn Kopier flettefelt AkkumulertSum «AkkumulertSum» AkkumulertSumOcr «...
Wed, 13 Jun, 2018 ved 8:21 AM
Flettefelter - Søknad / tilsagn
Søknad/tilsagn – alle flettekoder   (Revidert 12.06.2018) Flettekoder er relatert til en søknad (tilsagn) Prosjektdata Feltnavn Kopier flettefel...
Wed, 13 Jun, 2018 ved 8:23 AM
Dokumentmalarkiv
Forvalter kan lage Word dokumenter lokalt og laste disse opp i programmet. Deretter kan disse benyttes for å produsere søknadsbrev, tilsagnsbrev etc. Bruk a...
Mon, 21 Okt, 2019 ved 10:14 AM