Dokumentproduksjon

Produsere tilsagnsbrev
Fra dette menyvalget kan en kan det lages tilsagnsbrev eller avtaler om prosjektsamarbeid. Disse vil normalt bli laget etter at det er fattet vedtak om å gi...
Mon, 31 Mai, 2021 at 11:49 AM
Dokumentproduksjon og bruk av flettefelter
Artikkeloversikt Dokumentproduksjon Tilpass dokumentmal Flettefelt Last opp dokumentmal Veiledningsvideoer Dokumentproduksjon RF13.50 åpner f...
Mon, 31 Mai, 2021 at 11:51 AM
Flettefelter - Utbetaling
Alfabetisk oversikt flettefelter på anmoding/anvisning (Revidert 12.06.2018)   Feltnavn Kopier flettefelt AkkumulertSum «AkkumulertSum» AkkumulertSumOcr «...
Wed, 13 Jun, 2018 at 8:21 AM
Flettefelter - Søknad / tilsagn
Søknad/tilsagn – alle flettekoder   (Revidert 12.06.2018) Flettekoder er relatert til en søknad (tilsagn) Prosjektdata Feltnavn Kopier flettefel...
Wed, 13 Jun, 2018 at 8:23 AM
Dokumentmalarkiv
Forvalter kan lage Word dokumenter lokalt og laste disse opp i programmet. Deretter kan disse benyttes for å produsere søknadsbrev, tilsagnsbrev etc. Bruk a...
Mon, 21 Okt, 2019 at 10:14 AM
Prosjektoversikt
I søknad- og tilsagnsregisteret kan en ta ut en prosjektoversikt i ulike formater for deretter å bearbeide eller sortere den etter eget ønske. Fra søknad- ...
Wed, 7 Apr, 2021 at 10:34 AM