I RF13.50 kan forvalter enkelt registrere søknader som har kommet inn på e-post/papir uten at du trenger å logge inn som søker. Du kan velge mellom å legge inn hele søknaden eller en forenklet versjon som vi kaller "forenklet tilsagn". Et forenklet tilsagn er fortrinnsvis ment for de som kun ønsker å rapportere til KMD. Når forvalter registrerer et forenklet tilsagn, legges kun inn nøkkelinformasjon om prosjektet. Det er fortsatt mulig å produsere dokumenter, men mye av basisinformasjonen mangler.


I hovedtrekk er forskjell på registrering av forenklet tilsagn versus ordinær søknad som følger:

  • kun forvalter selv kan legge inn forenklet tilsagn
  • mindre data blir innlagt på forenklet tilsagn 

    - dette gjelder prosjektbeskrivelse hvor kun kort beskrivelse legges inn i tillegg til prosjektnavn 

    - dette gjelder kontaktinformasjon hvor kun søker/prosjekteier og prosjekterleder legges inn

    - m.m.

  • skjermbilde for innlegging inkluderer også saksbehandler informasjon som arkivsak id, finansieringskilder m.m.
  • hele arbeidsprosess for et tilsagn inkludert i selve registreringsprosess som avsluttes med valgfri overføring av sak til arkivFor å registrere en søknad eller et forenklet tilsagn, gjør følgende:

  • Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret.
  • Nederst til venstre på siden finner du knappene [Ny søknad] og [Nytt forenklet tilsagn]. 
  • Klikk på en av disse knappene for å starte registreringen.

"Ny søknad"- forvalter fyller ut hele søknadsskjemaet
"Nytt forenklet tilsagn" - Forvalter legger inn nøkkelinformasjon om prosjektet, i tillegg til å utføre noe av saksbehandlingen på saken


OBS! Dersom forvalter vil knytte tilsagnet til en søker kan forvalter overføre søknaden/tilsagnet til søker sin brukerkonto. Da må søker først opprette en brukerkonto i systemet hvis ikke de allerede har dette. Når søknaden har blitt overført kan søker registrere utbetalingsanmodninger på saken.


 

Bildeserie: Ny søknad         Bildeserie: Nytt forenklet tilsagnMerknader:

• Tilsvarende som for ordinær søknad utføres en kontroll på utfylte data før innsendelse. Dersom det mangler data på tilsagn vil det komme frem en plakat om dette, men i forbindelse med innsendelse av forenklet tilsagn vil saksbehandler likevel kunne velge å sende inn med manglende data

• Når saksbehandler klikker [Innvilg tilsagn], blir enkelte saksbehandler data registrert automatisk, dette gjelder i hovedsak:

    - status på forenklet tilsagn satt til "Innvilget"

    - tilsagn blir låst 

    - saksbehandler blir satt til samme bruker som utfører innsendelse

    - tilskuddsbeløp innlagt vil automatisk vises i regnskap under ramme/budsjettområde

 


For å redigere en egenregistrert søknad gjør følgene:


•    Gå til Søknad- og tilsagnsregisteret.

•    Klikk på søknadsnummeret til aktuell sak.(Dersom saken er låst, må den låses opp først)

•    Start redigering/endring av søknad og husk å lagre.


Bilde 2xxxxxxx