Søknad og tilsagn

Generell veiledning

Rediger en innsendt søknad
Saksbehandler har muligheten til å endre innsendte søknader uten å benytte "lås opp" funksjonen. Ved endring av innsend søknad vil det dokum...
Wed, 28 Feb, 2024 ved 1:13 PM
Registrere søknad/tilsagn internt
I RF13.50 kan forvalter enkelt registrere søknader som har kommet inn på e-post/papir uten at du trenger å logge inn som søker. Du kan velge mellom å ...
Wed, 28 Feb, 2024 ved 1:14 PM
Innsendelse av søknad etter utgått frist
Under ser du regime for innsendelse av søknad etter utgått søknadsfrist: Søknadsfrist utgår ved midnatt på angitte dato Det er ikke mulig å opprette ny s...
Mon, 13 Nov, 2023 ved 3:14 PM
Slett søknad (forvalter)
Som administrator kan du kun slette egenregistrerte søknader fra søknad- og tilsagnsregiser.    For å slette en egenregistrert søknad gjør følgende: ...
Thu, 2 Mar, 2023 ved 8:31 AM
Lag kopi av søknad (forvalter)
Saksbehandler kan kopiere søknader som er registrert i søknadsregisteret av forvalteren. Dette kan være aktuelt ved f.eks egenregistrerte søknader eller int...
Tue, 12 Sep, 2023 ved 11:40 AM
Forhåndsvisning av søknad
Fra søknadsregisteret kan du åpne en søknad i ulike formater. Åpne søknaden i PDF- eller Word-format 1) Gå til fanen "Søknader" i hoved...
Wed, 1 Mar, 2023 ved 8:13 AM