Søknad og tilsagn

Generell veiledning

Registrere søknad/tilsagn i forvalter-rollen
I RF13.50 kan du enkelt registrere søknader som har kommet inn på papir eller interne tilsagn uten at du trenger å logge inn som søker. Du kan velge mell...
Mon, 6 Sep, 2021 at 10:34 AM
Endre innsendt søknad
Saksbehandler har muligheten til å endre innsendte søknader uten å benytte "lås opp" funksjonen. Ved endring av innsend søknad vil det dokumen...
Wed, 25 Mai, 2022 at 10:20 AM
Lag kopi av søknad (forvalter)
Saksbehandler kan kopiere søknader som er registrert i søknadsregisteret av forvalteren. Dette kan være aktuelt ved f.eks egenregistrerte søknader eller int...
Fri, 16 Aug, 2019 at 9:05 AM
Slett søknad (forvalter)
Som administrator kan du kun slette egenregistrerte søknader fra søknads og tilsagnsregiseret. Når du står i søknad- og tilsangsregisteret velg arkfanen &qu...
Mon, 31 Mai, 2021 at 11:45 AM
Innsendelse av søknader etter utgått søknadsfrist
Under ser du regime for innsendelse av søknad etter utgått søknadsfrist. Regimet fungerer som følgende: søknadsfrist utgår ved midnatt på angitte dato de...
Tue, 19 Apr, 2022 at 9:42 AM
Forhåndsvisning av søknad
Fra søknadsregisteret kan du åpne en søknad i ulike formater. Følg bildene under for instruksjon på hvordan en åpner søknadene i forskjellige formater.   ...
Wed, 4 Sep, 2019 at 10:45 AM