Bruk av MRS-rapport er fra og med 2015 ikke lenger obligatorisk og blir etter hvert fullstendig utfaset av systemet. Enkelte fylkeskommuner bruker fortsatt denne rapporten. Ta kontakt med saksbehandler i fylkeskommunen om du har spørsmål knyttet til om denne skal brukes eller ikke. 


Normalt vil MRS-rapport kun være aktuell ved sluttutbetalinger, men ved for eksempel flerårige prosjekt kan denne benyttes som en del av en årlig tilbakemelding.


Fra KMD sin side er det ikke lenger obligatorisk å fylle ut MRS rapport ved anmodning om sluttutbetaling. Dette ble besluttet 2 kvartal 2014. Det er nå opp til forvalter selv å bestemme om de fortsatt krever utfylt MRS rapport eller ikke.


Vi viser her hvordan forvalter og søker kan registrere en MRS-rapport på et prosjekt.


Klikk på Forvalter eller Søker knappene under som viser hvordan du oppretter MRS-rapport innlogget hhv som forvalter eller søker. 


Forvalter       SøkerSiden Legg til MRS rapport åpnes:

 • Velg innvilget søknad, år og tittel på rapporten.
 • Klikk på [Lagre ny MRS rapport] for å opprette ny rapport.Siden for MRS-rapport åpnes. Først skal tilsagnsinformasjon fylles inn.

 • Skriv en kort beskrivelse av status på prosjektet.
 • Klikk [Lagre og neste].

Deretter fylles KRD-feltene 1-2 ut: 
 • Skriv en kort beskrivelse av de overordnede målene. 
 • Skriv en kort beskrivelse av resultater og forventede effekter.
 • Klikk på [Lagre og neste] for å fortsette.

Neste er KRD-feltene 3-4:

 • Kryss av for det ferdigsvaret som beskriver prosjektet best.
 • Klikk [Lagre og neste] for å fortsette.Til slutt fylles KRD-feltene 5-14 ut. Her skal en ut ifra en skala 1 til 6 svare på i hvor stor grad prosjektet har bidratt til å oppnå de nasjonale målene for regional utvikling.

 • Kryss av for riktig verdi på spørsmål 5-14.
 • Klikk på [Lagre og avslutt]