Utbetalingsregisteret filtreres ved hjelp av fire forskjellige faner: 
- Nye anmodninger
- Godkjente anmodninger
- Godkjente utbetalinger
- Alle


De tre første fanene symboliserer status til en anmodning. En anmodning vil være plassert i fanen "nye anmodninger" frem til saksbehandler går inn på anmodningen og velger verdien "JA" på "Innsendt rapport danner grunnlag for utbetaling". Dette vil si at anmodningen er godkjent, derfor blir anmodningen plassert i "godkjente anmodninger" fanen. Når anmodningen er blitt utbetalt går saksbehandler inn på utbetalingen igjen og setter verdien "Ja" på "Anmodning utbetalt" feltet, livsløpet til anmodningen er nå avsluttet og anmodningen er flyttet til "godkjente utbetalinger".


Bildet under illustrerer dette.


  • Fritekst søk utføres i feltene tittel og beskrivelse på utbetalingsanmodning og søknadsnummer og prosjektnavn (tittel) på søknad

  • Saksbehandler kan også selv direkte opprette anmodning om utbetaling, ved å direkte å krysse av for innsendt og godkjent overstyres ordinær innsendelse prosedyre av anmodning, med andre ord ingen e-post til arkiv