I RF13.50 har saksbehandler muligheten til å registrere en utbetaling på et prosjekt. Saksbehandler trenger i utgangspunktet bare å fylle ut siden "Utbetalingsanmodning", for å registrere en utbetaling, men det er anbefalt å fylle ut hele anmodningen for å få mest mulig informasjon inn i systemet. Saksbehandler kan behandle ferdig anmodningen samtidig som den registreres. Dette er forklart på bildene under: 


For å registrere en ny utbetaling, gjør følgende:

 • Fra søknads- og tilsagnsregisteret klikk på prosjektnavnet til tilsagnet en ønsker å registrere en utbetaling på


Prosjektets startside åpnes

 • Fra prosjektets starteside klikk på [Åpne Utbetalingsliste] i menyen til høyre på siden


Liste over prosjektutbetalinger åpnes

 • Klikk på tittelen på innsendt anmodning for å behandle den
 • Klikk på  [Legg til anmodning om utbetaling] for å legge inn en utbetaling manuelt

Siden "Ny utbetaling (anmodning)" åpnes.

 • Velg mellom delutbetaling og sluttutbetaling.
 • Klikk på [Opprett ny utbetaling] for å fortsette.

Fanen Utbetalingsanmodning åpnes.
 • Fyll ut de obligatoriske feltene (*).
 • Saksbehandler kan allerede her behandle ferdig utbetalingen.
 • Klikk [Lagre] og gå til neste fane:


Neste fane er Statusrapportering: Den er ikke obligatorisk for saksbehandler å fylle ut.

 • Svar på alle spørsmålene i statusrapporten.
 • Klikk på [Lagre] deretter gå til neste fane: "Kostnadsrapport"Neste fane er Kostnadsrapport: Denne er ikke obligatorisk for saksbehandler å fylle ut.

 • Angi akkumulerte kostnader så langt
 • Hvis kostnadsplanen ikke vises, klikk på "kopier kostnadsplan"
 • Klikk på [Lagre] deretter gå til neste fane: "Vedlegg og MRS-rapport"

Siste fane er Vedlegg og MRS-rapport. Denne er ikke obligatorisk for saksbehandler å fylle ut.

 • Last opp ev. vedlegg.
 • Dersom det er fylt ut en MRS-rapport kan det også legges til her.
 • Klikk på [Lagre og lukk] for å fullføre utbetalingsanmodningen.
Er det mulig å endre type utbetaling (i ettertid)?

Det finnes ingen funksjon i systemet for å endre type utbetaling, fra delutbetaling til sluttutbetaling, og omvendt. For å endre type må du derfor opprette en ny utbetalingsanmodning og manuelt kopiere tilsvarende informasjon fra feil anmodningstype til ny (riktig) anmodningstype. Du kan be søker om å opprette en ny utbetaling, eller registrere den selv i forvalter-rollen.Dersom anmodningen som ble registrert feil er en delutbetling, så kan du velge å akseptere mottatt anmodning selv om det er feil type. Det er ingen forskjell om siste utbetaling står som delutbetaling rent teknisk, så om det er greit for dere så kan den altså forbli en delutbetaling. Du vil se i ulike sammenhenger at alt er utbetalt.Dersom anmodningen som ble registrert feil er en sluttutbetaling vil det ikke være mulig å legge til flere sluttutbetlinger. Det vil i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig å endre denne (altså opprette en ny og slette denne).