Saksbehandler har muligheten til å endre innsendte søknader uten å benytte "lås opp" funksjonen. Ved endring av innsend søknad vil det dokumenteres som en prosjektmerknad i historikken. Følg instruksjonen under for å lære hvordan det gjøres:


For å endre innsendt søknad, gjør følgende:

  • Gå til søknad og tilsagnsregisteret
  • Klikk på den røde "hamburgermenyen" ved aktuell sak
  • Velg: Annet-> Endre innsendt søknad 

Trykk på bildet for å gjøre det størreSiden "Redigere opprinnelig søknad" åpnes.

  • Kryss av for felter som skal redigeres
  • Klikk deretter på [Neste>>]

Tips! Organisasjonsnummer kan redigeres under punkt "2.1 Søker/prosjekteier/bankkonto"Sidene som er krysset av åpnes for redigering:

  • Gjør ønsket endring
  • Klikk på [Neste>>]
Siste fane i "redigere opprinnelig søknad" åpnes:

  • Klikk på [Lagre endringer] for å fullføre redigeringen.
Endringen er dokumentert som en prosjektmerknad i historikken.