ArtikkeloversiktDokumentproduksjon

RF13.50 åpner for mange muligheter med hensyn til forenkling av saksbehandlingen ved å gjenbruke tekst fra søknaden. Dette gjøres ved at en legger inn flettekoder (mergefield-koder) inn i forhåndsdefinerte maler. De forhåndsdefinerte malene lastes så opp og gis en egenskap som tilsvarer hvor i dokumentproduksjonen malen kan benyttes (type dokumentmal). I RF13.50 finnes det systemmaler, men forvalter kan selv lage egne maler. Eventuelt kan forvalter selv legge inn flettekoder (mergefield-koder) i eksisterende maler.


Denne dokumentproduksjonsmenyen finnes til høyre på prosjektets startside.For å produsere et dokument fra prosjektets startside, gjør følgende:

•    Fra Søknads- og tilsagnsregisteret klikker en på prosjektnavnet til søknaden/tilsagnet en ønsker å åpne.

•    Prosjektets startside åpnes:

•    Fra prosjektets startside klikk på [Saksvurdering], velg dokumentmal og format.

•    Åpne eller lagre dokumentet.

Tilpasse dokumentmaler

Forvalter kan tilpasse egne Word dokumenter lokalt på sin datamaskin, og laste disse opp i systemet. Deretter kan disse benyttes for å produsere søknadsbrev, tilsagnsbrev osv. Bruk av fletting forenkler denne prosessen slik at samme brev skrives ut med forskjellig innhold til forskjellige mottakere. Fletting er ganske enkelt, man legger inn felter i maldokumentet, som automatisk fylles med korrekt informasjon fra en datakilde. Det er forvalteren selv som bestemmer hva slags informasjon som skal være med i de forskjellige brevene, men navnet på feltene som skal fylles med informasjon, bestemmes av systemet og angis i en liste. Forvalter må selv finne riktig feltnavn i listen og plassere dette på rett sted i malen sin.


Vi bruker standard "Systemmaler" i systemet som maler for dokumenttilpassing. Først må vi finne den aktuelle mal i dokumentmalarkiv og deretter laste ned ønsket mal og gjøre tilpassinger.


Det er kun administrator som har tilgang hovedmenyen [System].


For å åpne dokumentmalarkivet, gjør følgende: 

 • Klikk på [System] i hovedmenyen
 • Klikk deretter på [Dokumentmalarkiv] i menyen til venstre på siden
 • Laste ned standard maler og redigere de etter spesifikke behov


En liste over alle systemmaller finner man i den grå ruten til høyre på skjermbildet. Klikk på aktiv tekst under ønsket mal for å laste den ned.  I dette eksempelet skal vi tilpasse Søknad (søknadsbrev). 

Obs! Redigerbart søknadsskjema har egne dokumentmal som er annerledes fra andre maler. Velg "Alle" på begge nedtrekksmenyer for å se en liste over alle maler som finnes i systemet.

Flettefelt

Fra dokumentmalarkivet kan administrator laste ned flettekoder:

 • Under tittelen "Systemmaler" velg verdien "Alle" på begge nedtrekksmenyene under
 • Dokumentet "ALLEFLETTEKODER.DOCX" inneholder flettekodene systemet benytter
 • Last opp egendefinerte maler, som kan brukers til å produsere saksdokumenter.Merk: Egendefinerte dokumentmaler må overstyre standard maler for å bli brukt i dokumentproduksjon. Dette må endres på selve støtteordningen de skal benytte


Det er laget 2 stk eksempelmaler for aktuelle flettekoder tilgjengelig for dokumentproduksjon i sammenheng med:

 • Produksjon av dokumenter relatert til søknad/tilsagn.
 • Produksjon av dokumenter relatert til anmodning/anvisning av utbetalinger.


Begge maler kan lastes ned her (se vedlegg på bunnen av denne artikkelen). Det er også mulig å  laste de direkte ned i Regionalforvaltning i dokumentmalarkivet.


Klikk på lenkene under for å se liste på tilgjengelig flettekoder:


Hvordan sette inn nye flettefelt i dokumentmal i Word:

Ved å benytte seg av flettekoder (mergefield-koder) i et dokument, kan en flette inn elementer fra søknaden og saksbehandligen i dokumententene. Det kan være enkeltord eller mye tekst. En av fordelene med å benytte seg av flettekoder er at en sikrer seg at for eksempel vurdering og vedtak blir likelydende i alle dokumentene som lages i forbindelse med en søknad.


1. Last ned ønsket systemmal

2. Klikk på "Sett inn"

3. Klikk på hurtigdeler meny (se på illustrasjonen under)

4. Velg "Felt"


5. Velg feltnavn "MergeFiled"

6. Skriv ønsket flettekode i feltnavn, uten anførselstegn

7. Velg ok

8. Ny flettefelt er nå lagt inn i dokumentmal


Last opp dokumentmaler

For å laste opp dokumenter, gjør følgende:

 • Fra dokumentmalarkivet klikk på [Last opp nytt dokument] nederst på siden.Siden "Last opp ny dokumentmal" åpnes:

 • Velg dokumentet du vil laste opp
 • Klikk [Last opp dokument] for å komme til neste side.
Siden "Endre egen dokumentmal" åpnes:
 • Velg hvilken type dokumentmal det er.
 • Det er valgfritt å krysse av hvilke støtteordninger malen gjelder for.
 • Klikk [Lagre og lukk] for å fullføre opplastingen.Dokumentmalarkivet åpnes:
 • Her vil du se at dokumentet har blitt lastet opp.
 • Klikk på filnavnet til dokumentet for å endre egenskapene.


For å slette et dokument, gjør følgende:

•    Kryss av for dokumentet som skal slettes.

•    Velg [Slett dokumenter]

•    Bekreft sletting [OK]

•    Dokumentet er slettet

Merk: Det er ikke mulig å slette ett dokument som overstyrer standard maler i en støtteordning. Gå inn på støtteordningen for å endre dette.


For å endre standardmal på støtteordning:

 • Klikk på [System] i hovedmenyen.
 • Klikk deretter på tittelen på den aktuelle støtteordningen som skal redigeres
 • Gå til fanen [dokumentmaler] og velg maler som skal overstyre systemmalerVeiledningsvideoer


Vi har publisert en video som viser hvordan administrator kan laste ned systemmaler, legge til flere flettefelter etter eget behov og deretter bruke malene til dokumentproduksjon. Klikk på spilleren under for å starte videoen.


 

Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.

 


Vi har publisert en video som viser hvordan administrator kan laste ned systemmaler, tilpasse de til eget behov og deretter bruke malene til dokumentproduksjon. Klikk på spilleren under for å starte video.Klikk her dersom du har problemer med avspilling av video.