På Regionalforvaltning.no er det publisert flere hundre støtteordninger og mange av støtteordningene kan være lik i tittel og beskrivelse. Dette fører til at søkere noen ganger velger feil støtteordning og dermed sender søknad til feil forvalter. Vi forklarer i denne artikkel hva søker kan gjøre for å sende ny søknad til korrekt forvalter.

Søker har ingen funksjonalitet i sitt grensesnitt for selv å slette eller trekke tilbake en søknad som er innsendt til forvalter. Dette er relatert til gjeldende lover/forskrifter knyttet til forvaltning og arkiv. En søknad som er innsendt kan allerede være registrert i arkivsystemet og postlistene hos f.eks. fylkeskommunen.


Løsning for søker når opprinnelig søknad ble sendt feil

Løsning for søker er å lage en kopi av feilsendt søknad og dernest sende kopi til korrekt forvalter. Sekvens for dette er forklart i detalj under.

  • Klikk på [Søknader] i hovedmenyen. Merk feilsendt søknad (altså: huk av i ruten til venstre for saken)  og deretter klikk på knapp [Kopier] nederst til høyre på siden. En kopiert søknad med de samme opplysningene som den opprinnelige søknaden, med unntak av søknadsnr, status, vedlegg og valg av støtteordning. Den kopierte søknaden vil også ha (kopi) i tittelen.

  • Åpne den kopierte søknaden for redigering, alstå: klikk på knapp med blyant-icon (ikke angitt).

  • Skjermbilde for valg av støtteordning åpnes, her må du velge korrekt ordning. Utfør aktuelle endringer på søknaden før du sender den inn som f.eks å legge til manglende vedlegg. Vi anbefaler å gå gjennom alle sidene på søknadsskjema på nytt før innsendelse.

    Merk: Forskjellige støtteordninger kan benytte ulike søknadskjemaer så det er viktig å kontrollere at søknaden er fylt ut korrekt før ny innsendelse.

  • Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen hvor søknaden ble sendt feil og informer om feilsendt søknad


Bildene under illustrerer kopiering av søknad: