Informasjon


På Regionalforvaltning.no er det publisert flere hundre støtteordninger og mange av støtteordningene vil ha rimelig like titler, dette bidrar til at søkere noen ganger velger feil støtteordning og dermed sender søknad til feil forvalter. Vi forklarer i denne artikkel hva søker kan gjøre for å sende ny søknad til korrekt forvalter.

Søker har ingen funksjonalitet i sitt grensesnitt for selv å slette eller trekke tilbake en søknad som er innsendt til forvalter. Dette er relatert til gjeldende lover/forskrifter knyttet til forvaltning og arkiv. En søknad som er innsendt kan allerede være registrert i arkivsystemet og postlistene hos f.eks. fylkeskommunen.

Løsning for søker når opprinnelig søknad ble sendt feil

Løsning for søker er å lage en kopi av feilsendt søknad og dernest sende kopi til korrekt forvalter. Sekvens for dette er forklart i detalj under.

  • Klikk på [Søknader] i hovedmenyen, merk deretter søknaden som er sendt til feil støtteordning og klikk på [Kopier] nederst til høyre på siden. Du vil da ha en kopiert søknad med de samme opplysningene som den opprinnelige søknaden, med unntak av søknadsnr, status, vedlegg og valg av støtteordning. Den kopierte søknaden vil også ha (kopi) i tittelen.

  • Åpne den kopierte søknaden for redigering (klikk på knapp med blyant-icon under kolonne for søknadsnummer). Når du starter redigering av kopi kommer du først på et skjermbilde hvor du må velge støtteordning og eventuelt gjøre noen endringer i søknaden før du sender den inn. Du må gå gjennom alle sidene på søknadsskjema på nytt før innsendelse.
    Merk: De forskjellige støtteordningene kan benytte ulikt søknadskjemaer så det er viktig å kontrollere at søknaden er fylt ut korrekt før ny innsendelse.


Bildene under illustrerer kopiering av søknad: