På Regionalforvaltning.no er det publisert flere hundre støtteordninger og mange av støtteordningene kan være lik i tittel og beskrivelse. Dette fører til at søkere noen ganger velger feil støtteordning og dermed sender søknad til feil forvalter. Vi forklarer i denne artikkel du som søker kan gjøre for å sende ny søknad til korrekt forvalter.

Søker har ingen funksjonalitet i sitt grensesnitt for selv å slette eller trekke tilbake en søknad som er innsendt til forvalter. Dette er relatert til gjeldende lover og forskrifter knyttet til forvaltning og arkiv. En søknad som er innsendt kan allerede være registrert i arkivsystemet og postlistene hos f.eks. fylkeskommunen.


Lag kopi av søknad og send til korrekt støtteordning


Løsning for søker er å lage en kopi av den feilsendt søknaden og dernest sende kopiert søknad til korrekt forvalter. Sekvens for dette er forklart i detalj under.

  • Klikk på fanen [Søknader] i hovedmenyen. Merk feilsendt søknad (huk av i ruten til venstre for saken som er feilsendt) og deretter klikk på knapp [Kopier] nederst til høyre på siden. En kopiert søknad med de samme opplysningene som den opprinnelige søknaden vil nå være opprettet, med unntak av søknadsnummer, prosjektstatus, vedlegg og valg av støtteordning. Det vil også stå "kopi" i tittelen.

  • Åpne den kopierte søknaden for redigering, alstå klikk på knappen med blyant-ikon som ser slik ut:


  • Skjermbilde for valg av støtteordning åpnes, og her må du velge korrekt støtteordning.
     
  • Utfør aktuelle endringer på søknaden før du sender den inn som f.eks å legge til manglende vedlegg. Vi anbefaler å gå gjennom alle sidene på søknadsskjema på nytt før innsendelse. Forskjellige støtteordninger kan benytte ulike søknadskjemaer så det er viktig å kontrollere at søknaden er fylt ut korrekt før ny innsendelse.

  • Vi anbefaler også å ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen hvor søknaden ble sendt feil og informere om feilsendt søknad


Bildene under illustrerer kopiering av søknad: