Hvordan regnskapsføre omstillingsmidler


Vi dokumenterer her ønsket "regnskapsføring" av type omstillingsmidler i Regionalforvaltning.no. For omstillingsmidler mottar kommunen midler fra 551.60, men må selv stille med en andel tilsvarende 30% av det som er gitt over 551.60. I Regionalforvaltning.no må dette skilles i to adskilte rammer slik at dette blir korrekt rapportert til KMD.  


Vi forklarer i dette dokument hvordan dette kan gjøres på en korrekt måte som både:

 • tilfredsstiller rapporteringskravene fra fylket og KMD for rapportering av andel omstillingsmidlar gitt over 551.60
 • og er en oversiktlig og intuitiv måte for kommunene å føre dette på


Skjematisk og kort forklart er løp for korrekt regnskapsføring av omstillingsmidler som følger:

 • Opprett 2 stk. rammer for separate fondsregnskap på hva 551.60 midlene og kommunens egne midler
 • Bevilgning mottatt fra fylket over 551.60 registreres på rapporteringspliktig ramme
 • Bevilgning mottatt fra kommunen registreres på ikke rapporteringspliktig ramme
 • Vedtatt tilskudd på omstillingstilsagn registreres alltid som 2 stk. tilskuddsposteringer hvor første tilskudd tilsvarende 70% gis fra rapporteringspliktig ramme og andre tilskudd tilsvarende 30% gis fra ikke rapporteringspliktig ramme


Forklarer punktene ovenfor i mer detalj i påfølgende underkapittel.Opprett 2 stk. rammer for omstillingsmidlerUnder ramme/regnskap må det opprettes 2 stk. rammer tilsvarende som illustrert på bildet ovenfor:

 1. "Omstillingsmidlar (551.60)"  
  Denne rammen må være angitt som rapporteringspliktig på 551.60 som illustrert på bildet. På denne rammen blir bevilgning gitt fra fylket over 551.60 lagt inn på budsjettområdet for aktuelt regnskapsår (f.eks. 2014).

 2. "Omstillingsmidlar (kommunen)"
  Denne rammen er ikke rapporteringspliktig og må være angitt som f.eks. "Annet" som vist på bildet. På denne rammen blir midler gitt fra kommunens eget budsjett lagt inn på budsjettområdet for aktuelt regnskapsår (f.eks. 2014).Legg inn bevilgning på rapporteringspliktig ramme

Opprett budsjettområde på rapporteringspliktig ramme for aktuelt regnskapsår (f.eks. 2014) og legg inn postering med beløp som angir bevilgning overført fra fylket over 551.60. På bildet under illustrerer vi hvordan 551.60 "Bevilgning" gitt fra fylket registreres på budsjettområdet under den rapporteringspliktige rammen "Omstillingsmidlar (551.60)". 
Legg inn bevilgning på IKKE rapporteringspliktig ramme

Opprett budsjettområde på IKKE rapporteringspliktig ramme for aktuelt regnskapsår (f.eks. 2014) og legg inn postering med beløp som angir midler overført fra kommunen. Innlegging av postering på budsjettområdet er teknisk sett identisk med det som er illustrert på bildet i forrige kapittel. 


Legg inn midlene fra kommunen som posteringstype "Bevilgning" tilsvarende som på rapporteringspliktig ramme.
Legg inn 2 stk. tilskudd på hvert omstillingstilsagn

Siste punkt for "korrekt regnskapsføring" av omstillingsmidlar, er å legge inn 2 stk. tilskudd (fler-finansiering) på hvert omstillingstilsagn. Dette er illustrert på bildet under som er hentet fra saksbehandlingsbildet. Dette vil være tilsvarende om dette registreres direkte på "forenklet tilsagn".Utrapportering av omstillingsmidler hos fylket

Med regnskapsføring av omstillingsmidlar som forklart i denne artikkel,  blir ønsket rapportering til fylke og KMD ivaretatt.

Som illustrert på bildet under vil utrapportering i fylket kun inkludere informasjon relatert til den rapporteringspliktige rammen. Dette betyr konkret:

 • fylket ser kun budsjettområde på rapporteringspliktig ramme hvor bevilgning er gitt fra 551.60
  (de ser mao intet om midler gitt til omstilling fra kommunens eget budsjett)

 • fylket ser kun andel (70%) av tilskuddet gitt til omstillingsprosjekter som er finansiert fra den rapporteringspliktig rammen
  (de ser mao intet om tilskuddsandel (30%) gitt fra IKKE rapporteringspliktig ramme)