Det er utviklet et eget søknadsskjema for "INTERREG 2014-2020" programmet som benyttes av flere forvaltere. Dette skjemaet er i utgangspunktet basert på "Standard søknadskjema" men med spesielle tilpasninger slik at skjema fungerer for registrering av søknader knyttet til Interreg programmet.


Det eksisterer to ulike varianter av "INTERREG 2014-2020" skjemaet:

  1. for "INTERREG 2014-2020 Sverige-Norge" (som vist i denne artikkel)
  2. for "INTERREG 2014-2020 ØKS (Øresund/Kattegat/Skagerrak)"


Bildene under viser hvert skjermbilde på skjema knyttet til punkt 1 ovenfor. Klikk på et bilde for å åpne slide-show.