Det er begrensning på hvor mange tegn som kan legges inn i de ulike feltene under utfylling av søknad. I hovedsak er det mulig å legge inn inntil 8000 tegn i de fleste verbale feltene som bakgrunn, prosjektbeskrivelse etc. For enkelte andre felter kan det være angitt et mindre antall i ledeteksten til feltet.


Spesielt i forbindelse med INTERREG søknader er det mye tekst som blir lagt inn i enkelte felter. Dersom tekstene er kopiert fra andre dokumenter (PDF, Word) vil det kunne være en vesentlig mengde "usynlig tekst" som blir inkludert. Dette er i hovedsak mellomrom og enkelte kontrolltegn (Tab, Linjeskift m.fl). Dette kan medføre at mengden tekst overskrider maksimalt antall tillatte tegn.


Dersom du opplever dette problemet og mener antall tegn er innenfor tillatt grense, kan du bruke Word eller andre programmer til å telle det reelle antall tegn som blir prøvd lagret i feltet. Se bildet under som viser hvordan du kan bruke Word til å vise det faktiske antall tegn som ligger i en tekst.