På Byregionprogrammet er det krevd en statusrapportering pr. 15.2.2016. Denne skal fylles ut digitalt og sendes inn via Regionalforvaltning.no. Dette utføres i Regionalforvaltning.no rent teknisk ved å fylle ut og sende inn en anmodning om delutbetaling.


Vi forklarer i mer detalj med bilder hvordan dette utføres i systemet.


(1) Gå til utbetalingslisten på byregion tilsagnet og legg til ny anmodning om delutbetaling
(2) Velg å opprette en anmodning om delutbetaling (ikke sluttutbetaling)

(3) Fyll ut samtlige felter på side 1, skriv et fiktivt beløp som anmodes utbetalt, f.eks. kr. 1 som vist på bildet(4) Fyll ut den obligatorisk statusrapport for byregion, totalt 4 verbale felter må fylles ut


Husk å sende inn rapport (anmodning om delutbetaling) når den er ferdig utfylt.


Som forklart på bildet ovenfor er det i prinsippet kun på de to første sidene at det er nødvendig å legge inn data.
  • På side 1 må det legges inn data i obligatoriske felter for å tilfredsstille krav for utfylling av generell anmodning om utbetaling og dermed få anledning til å gå videre til side 2.
  • På side 2 spesifiseres den reelle statusrapporten i 4 verbale felter som KMD krever på byregion-programmet innen den 15.2.2016.